Skip Navigation
Společnost

Společnost


Děláme z měst lepší místa pro život

Ve společnosti TK Elevator usilujeme o to, abychom z měst dělali lepší místa pro život. Toto své úsilí naplňujeme tak, že svým zákazníkům poskytujeme udržitelnou infrastrukturu budov a stále ekologičtější osobní přepravní systémy. Prioritou je pro nás také usnadňování mobility stárnoucích obyvatel. Naším cílem je držet se neustále na špičce v kvalitě, uživatelském pohodlí, designu, přístupnosti a bezpečnosti a ochraně zdraví.

Závazek naší korporátní společenské odpovědnosti

Rozumíme potřebám zítřka i požadavkům našich zákazníků. Naším cílem je pomáhat uvádět do souladu realitu tenčící se zásoby zdrojů s rostoucí poptávku po spotřebním a kapitálovém zboží, infrastruktuře, energii a surových materiálech. Za pomoci svých dovedností, vášně a odhodlání naši zaměstnanci neustále vyvíjí a dodávají produkty a řešení schopné řešit tuto výzvu.

Odhodlanost budovat udržitelnou infrastrukturu budov

Budovy s certifikátem udržitelnosti

Naše vysoce efektivní produkty a služby se zaměřují na udržitelnou infrastrukturu budov. Naše společnost:

  • nabízí produkty a služby, které hospodárně využívají zdroje, jsou bezpečné, spolehlivé a pohodlné,
  • poskytuje zákazníkům ve fázi plánování podporu v podobě komplexních konzultačních služeb s odborníky na udržitelné budovy, mezi které patří i více než 200 členů LEED Green Associates a BREEAM Associate Experts,
  • modernizuje existující infrastrukturu tak, aby plnila normy udržitelných budov.

Udržitelnost a společnost: Zapojení komunit po celém světě

Udržitelnost a společnost

Naší další snahou je udělat z měst lepší místa pro život zapojením komunit. Působíme na více než 900 místech na světě a zapojujeme se do zlepšování kvality života lidí v komunitách napříč zeměkoulí.

Jedním z našich vedoucích principů je férový přístup ke všem bez rozdílu. Aktivně bojujeme s diskriminací a pěstujeme tolerantní přístup. Důvěra a vzájemný respekt jsou základními stavebními kameny našeho úspěchu a neodmyslitelně patří ke způsobu našeho myšlení a práce.

Protože jsou mladí lidé klíčem k budoucnosti, podporujeme aktivně školy, vyšší odborné školy a další vzdělávací instituce.

Ochrana životního prostředí

společnost

Naše zaměření na ochranu životního prostředí pomocí hospodárného využívání zdrojů a energie je přínosem pro každou firmu. Zároveň také chrání blaho našich zaměstnanců, zákazníků, partnerů a komunit tam, kde žijeme a pracujeme.