Skip Navigation
Environment (Środowisko)

Environment (Środowisko)


Aby zrównoważony rozwój stał się faktem

Zobowiązanie TK Elevator do zmniejszenia śladu środowiskowego produktów, procesów i działalności jest zakorzenione w naszej kulturze i sposobie myślenia. W rzeczywistości leży u podstaw naszego podejścia do zrównoważonego rozwoju.

Konieczność zapewnienia efektywności energetycznej

środowisko

Wzrostu zagęszczenia ludności na terenach miejskich nie da się zatrzymać, co sprawia, że dostępna przestrzeń i zasoby są obciążone. W odpowiedzi na ten wzrost i w celu zachowania terenów zielonych zabudowa środowisk miejskich staje się coraz bardziej zagęszczona i pionowa. Dlatego właśnie budynki muszą zapewniać większą efektywność i komfort niż kiedykolwiek wcześniej.

Globalne zapotrzebowanie na energię wzrośnie o 20% do 35% w ciągu kolejnych 15 lat, przy czym miasta będą odpowiedzialne za 2/3 tego wzrostu (patrz również: Urban Hub). W środowiskach miejskich budynki zużywają najwięcej energii. Nasze innowacyjne technologie i pakiety modernizacyjne pomagają zmniejszyć zapotrzebowanie na energię.

Windy: Poprawa efektywności energetycznej budynków

Nowe technologie, takie jak nasza Winda TWIN – dwie niezależnie działające kabiny w tym samym szybie – mogą zredukować zużycie energii nawet o 27% i zmniejszyć zapotrzebowanie na moc elektryczną o połowę, przy jednoczesnym zwiększeniu użytecznej powierzchni budynku o nawet 30%.

Windy mogą również pomóc w dążeniu do niezależności energetycznej budynków. W nowym budynku One World Trade Center w Nowym Jorku napędy regeneracyjne wind zapewniają wystarczająco dużo energii, aby zasilić cały system oświetleniowy budynku. Odnowienie starszych wind może obniżyć zużycie energii nawet o 70% i wydłużyć okres eksploatacji windy o kolejne 25 lat.

„Budynki o niskiej efektywności energetycznej, z którymi mamy dzisiaj do czynienia po prostu nie radzą sobie z naszym rosnącym zapotrzebowaniem na energię. Decyzje, które podejmujemy dzisiaj wpływają na przyszłość miast. Dla rozwoju miejskiego niezmiernie ważne jest zachowanie przyszłościowego myślenia i skupienie na zrównoważonym rozwoju – dla dobra przyszłych pokoleń. Wiedza specjalistyczna i produkty są dostępne już teraz. Jedynym wyzwaniem jest szybsze unowocześnianie naszych budynków”.

Peter Walker, dyrektor generalny, TK Elevator Patrz również Urban Hub

Wprowadzanie zrównoważonego rozwoju do cyklu życia naszych produktów

Cykl życia windy – środowisko
Faza produkcji i faza użytkowania wywierają największy wpływ w ramach kategorii oddziaływań.

Dodatkowo, znaczny wpływ na środowisko może mieć faza wycofania z eksploatacji poprzez recykling elementów stalowych, która stanowi trzecią najważniejszą fazę w cyklu życia windy.

Pozostałe etapy w cyklu życia, włączając transport, montaż i serwis, mają mniejszą wagę.

Dążymy do poprawy jakości życia w miastach, czyniąc nasze systemy transportu pasażerów bardziej zrównoważonymi na przestrzeni całego ich cyklu życia. Włączamy koncepcję zrównoważenia do naszej kluczowej działalności poprzez inwestowanie w rozwiązania , które wspierają ekologiczne budynki, a także certyfikacje, takie jak LEED i BREEAM.

Pomagamy w transformacji branży poprzez innowacyjne rozwiązania, takie jak MAX, TWIN, MULTI i wiele innych. Ograniczanie zużycia energii, przestrzeni, zasobów oraz redukcja konieczności konserwacji wind na miejscu, czyniąc budynki bardziej inteligentnymi i energooszczędnymi.

Rozwój produktów

Nasze zespoły badawczo-rozwojowe z dumą opracowują coraz bardziej przyjazne dla środowiska produkty i budują bliskie współprace na rzecz innowacji. Czynności te wspierają badania oceny cyklu życia (LCA) oparte na normie ISO 14044. Uznane globalnie badania LCA umożliwiają nam pomiary i poprawę efektów działalności środowiskowej naszych produktów w całym cyklu życia. Niektóre z naszych produktów, takie jak iwalk, są certyfikowane zgodnie z normą ISO 14006, która jest standardem ekologicznego projektowania i wymaga uwzględnienia aspektów środowiskowych w całym procesie projektowania.

W 2017 roku firma TK Elevator była pierwszą w branży, która otrzymała deklarację środowiskową produktu (EPD) dla windy bez maszynowni (MRL). Opublikowane zostały również EPD dla wind serii synergy, momentum i evolution. Dzięki dokumentom EPD dostarczamy naszym klientom przejrzystych, wiarygodnych i porównywalnych informacji na temat wpływu naszych produktów na środowisko.

„Otrzymanie tej ważnej, uznawanej na całym świecie certyfikacji jest dla nas powodem do dumy i udowadnia, że nasze produkty doskonale odzwierciedlają nasze zobowiązanie do zrównoważonego rozwoju” – mówi Paula Casares Medrano, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju w firmie TK Elevator. „Uważamy, że wymagania w zakresie zrównoważonego rozwoju powinny być zintegrowane z projektami naszych produktów. Nieustannie wprowadzamy udoskonalenia w oparciu o wyniki badań LCA, aby zapewnić minimalizację ewentualnego wpływu naszych produktów na środowisko”.

Stosowanie się do zasad przewodnich programów certyfikacji zrównoważonego budownictwa również pozwala nam zmniejszyć wpływ naszych produktów na środowisko i poprawić ślad środowiskowy budynku.

Programy te wspierają zrównoważone budynki poprzez promowanie mniejszego zużycia energii, tworzenie środowisk sprzyjających zdrowiu i dobremu samopoczuciu człowieka oraz zmniejszanie wpływu na środowisko na przestrzeni całego cyklu życia produktu. Pomagają nam one również zrobić to, co do nas należy, aby urzeczywistnić przyszłość opartą na zerowym zużyciu energii netto.

W 2015 roku nasz obiekt w Middleton w stanie Tennessee stał się pierwszą na świecie fabryką, która otrzymała złoty certyfikat LEED w kategorii „Istniejące budynki: eksploatacja i konserwacja”. Do tego osiągnięcia przyczyniły się nieustanne udoskonalenia w dziedzinie efektywnego gospodarowania zasobami w tej 50-letniej fabryce.

W 2017 roku nowa fabryka wind w Zhongshan otrzymała złoty certyfikat LEED w kategorii „Nowe budynki: projekt i wykonanie budynku” za biurowiec i srebrny certyfikat LEED za fabrykę.

„Zmierzając ku przyszłości, będziemy mieli do czynienia z coraz większą liczbą budynków, które będą spełniać jeszcze wyższe standardy niż wymaga tego certyfikacja LEED”.

Monica Miller, kierownik ds. zrównoważonego projektowania i akredytowany specjalista ds. LEED, TK Elevator

Zmniejszanie naszego operacyjnego śladu środowiskowego

Czynimy również znaczne postępy w działaniach na rzecz redukcji naszego operacyjnego śladu środowiskowego. W naszych obiektach oznacza to:

  • Mniejszą emisję CO2
  • Mniejsze zużycie wody
  • Większą efektywność energetyczną
  • Lepsze gospodarowanie odpadami

Wdrożenie normy ISO 14001

System zarządzania środowiskowego (EMS) ISO 14001 nadaje kierunek naszym działaniom. Ta międzynarodowa norma obejmuje wszystkie stosowne aspekty środowiskowe, począwszy od zmniejszenia ilości ścieków, odpadów i emisji, aż po wpływ produktów na środowisko od użytkowania po utylizację. Nasz cel, jakim jest wdrożenie normy ISO 14001 we wszystkich istotnych dla środowiska zakładach produkcyjnych do roku obrotowego 2019/2020, został już osiągnięty. Obecnie ponad 90% fabryk tkE ma certyfikację ISO 14001.

Wdrożenie normy ISO 50001

Stosujemy ambitną normę zarządzania energią ISO 50001 do napędzania udoskonaleń w dziedzinie energii. Nasz początkowy cel wdrożenia ISO 50001 dla wszystkich działań związanych z energią, tj. działań stacjonarnych (z wyłączeniem naszej floty) o rocznym zużyciu energii powyżej 10 GWh, został już osiągnięty. Obecnie ponad 1/3 fabryk TK Elevator ma certyfikację ISO 50001.

Systematyczne zarządzanie energią wykorzystywaną w naszych procesach produkcyjnych i serwisowych umożliwia nam pomyślne dążenie do realizacji celów. Modernizacja części składowych fabryk, montaż oświetlenia o wysokiej efektywności energetycznej oraz optymalizacja spalania przez naszą flotę to kluczowe czynniki stymulujące efektywność energetyczną i wydajne gospodarowanie odpadami.

Nadajemy kierunek specjalistycznej wiedzy inżynieryjnej – w trosce o środowisko

Cel efektywności energetycznej dla całej grupy

Firma TK Elevator postawiła sobie za cel wzrost efektywności energetycznej o ponad 70 GWh do roku fiskalnego 2021/2022. To ilość odpowiadająca średniemu rocznemu zużyciu energii przez 14 000 czteroosobowych gospodarstw domowych. W 2017/2018 roku firma TK Elevator pochwaliła się wzrostem efektywności energetycznej sięgającym 9,5 GWh.