Skip Navigation

TK Elevator publikuje pierwszy raport zrównoważonego rozwoju i wyznacza kolejne ambitne cele

Skontaktuj się z nami

TK Elevator Eastern Europe GmbH Sp. z o. o. Oddział w Polsce

Aleje Jerozolimskie 179
02-222 Warszawa

Telefon: +48 22 530 99 00

E-mail: info.tke.pl@tkelevator.com

‹‹‹

Zamów bezpłatną ofertę już teraz

Zamów bezpłatną ofertę już teraz

This field is required

Jaki produkt Cię interesuje?

Dźwigi
Schody ruchome
Ruchome chodniki
Please enter your zip code and city.
Please select your salutation
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter your message.

Zapoznałam/Zapoznałem się i zrozumiałam/zrozumiałem informacje prawne dotyczące prywatności danych.

‹‹‹

Serwis 24/7 - Potrzebujesz pomocy?

Serwis 24/7 - Potrzebujesz pomocy?

Centrum serwisowe: 606 958 206, 801 447 070

Please enter your zip code and city.
Please select your salutation
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter your message.

Zapoznałam/Zapoznałem się i zrozumiałam/zrozumiałem informacje prawne dotyczące prywatności danych.

Zamów bezpłatną ofertę już teraz

Bardzo dziękujemy za wiadomość. Skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.

Serwis 24/7 - Potrzebujesz pomocy?

Bardzo dziękujemy za wiadomość. Skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.

Zamów bezpłatną ofertę już teraz

Coś poszło nie tak i nie możemy wysłać wiadomości.

Serwis 24/7 - Potrzebujesz pomocy?

Coś poszło nie tak i nie możemy wysłać wiadomości.

Düsseldorf, 12.05.2022

  • TK Elevator przedstawia swój pierwszy raport zrównoważonego rozwoju zgodny z wiodącym na świecie standardem raportowania zrównoważonego rozwoju wg wzorca GRI
  • Raport zapewnia wszechstronną przejrzystość dla interesariuszy i podkreśla znaczenie zrównoważonego rozwoju jako integralnej części strategii firmy
  • Nowe, ambitne cele redukcji emisji zatwierdzone przez inicjatywę Science Based Targets (SBTi)

Düsseldorf, 12.05.2022 – TK Elevator, jeden z światowych liderów branży dźwigowej, opublikował swój pierwszy raport zrównoważonego rozwoju. Raport został opracowany zgodnie z wiodącym standardem raportowania zrównoważonego rozwoju wg wytycznych Global Reporting Initiative (GRI). Jego treść uporządkowano zgodnie z kryteriami ESG dotyczącymi środowiska, kwestii społecznych i ładu korporacyjnego, które stanowią również ramy dla sześciu obszarów zainteresowania TK Elevator. Obszary te obejmują aspekty zrównoważonego rozwoju w obszarach produkcji, usług i łańcucha dostaw, etyczne praktyki biznesowe i kwestie zgodności, a także ochrony zdrowia i bezpieczeństwa oraz różnorodności. Tematy te są szczególnie istotne dla firmy i jej interesariuszy i zostały wcześniej zidentyfikowane w ocenie poziomu istotności. Publikacja pierwszego raportu zrównoważonego rozwoju pokazuje, że TK Elevator dużą przywiązuje uwagę do zrównoważonego rozwoju we wszystkich swoich działaniach biznesowych i traktuje go jako integralny element strategii korporacyjnej.

„Jesteśmy przekonani, że zrównoważony rozwój i sukces gospodarczy są ze sobą nierozerwalnie związane. W naszym pierwszym raporcie na temat zrównoważonego rozwoju przedstawiamy liczby i nowe konkretne cele stojące za naszymi wysiłkami związanymi z ESG, chcąc zapewnić jeszcze większą przejrzystość co do tego, w jaki sposób traktujemy naszą odpowiedzialność korporacyjną”, mówi Peter Walker, Dyrektor Generalny TK Elevator.

W roku obrotowym 2020/21 firma TK Elevator osiągnęła już kluczowe kamienie milowe w zakresie realizacji wyznaczonych celów, w tym jednego z najważniejszych - znacznej redukcji emisji. Emisja gazów cieplarnianych z własnej działalności firmy (Zakres 1 i 2) została zmniejszona o 19 % w stosunku do roku bazowego 2018/19. Ponadto udział energii elektrycznej, którą firma pozyskuje ze źródeł odnawialnych, został zwiększony do ponad 45%. Oprócz ochrony klimatu, priorytetem dla TK Elevator jest odpowiedzialność społeczna, a w szczególności ciągłe doskonalenie w zakresie bezpieczeństwa pracy. W ciągu ostatnich pięciu lat liczba incydentów związanych z pracą (co odzwierciedla wskaźnik całkowitej liczby odnotowanych incydentów TRC) spadła o 50%. Ponadto firma TK Elevator przeprowadziła pierwszą w historii globalną ankietę pracowniczą – wzmacniając swoje zaangażowanie w promowanie zróżnicowanej, otwartej i integracyjnej kultury firmy, która umożliwia wszystkim pracownikom pełne wykorzystanie ich potencjału.

Ponadto, w dążeniu do ograniczenia zmian klimatycznych, TK Elevator wyznacza sobie teraz nowe ambitne cele związane z redukcją emisji. Firma zobowiązała się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych z własnej działalności biznesowej (Zakres 1 i Zakres 2) o 53% do roku 2030 (w porównaniu z rokiem bazowym 2019) oraz do zmniejszenia emisji w łańcuchu wartości (Zakres 3) o 23% w porównaniu do roku 2021. Celem jest osiągnięcie zerowej emisji netto do 2050 roku. Czyniąc to, TK Elevator podziela ambitny cel wyznaczony przez Science Based Targets Initiative (SBTi), jakim jest ograniczenie globalnego ocieplenia o 1,5˚C. Tym samym znalazła się w gronie ponad 2000 firm i instytucji finansowych, które przyłączyły się do kampanii ONZ „Race to Zero”. Nowe cele redukcji emisji zostały zatwierdzone przez SBTi. Inicjatywa ta określiła cele TK Elevator w Zakresie 1 i 2, zgodnie ze standardami porozumienia paryskiego, w celu ograniczenia globalnego ocieplenia do 1,5°.

Ponadto firma TK Elevator dołączyła do globalnej inicjatywy RE100 (Renewable Electricity) i zobowiązała się do korzystania w 100% z energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł do 2030 roku. Tym samym TK Elevator znalazła się w gronie ponad 350 wiodących firm na całym świecie aktywnie na i na dużą skalę wspierających zmiany w kierunku korzystania z sieci o zerowej emisji dwutlenku węgla.

TK Elevator
TK Elevator - posiadający klientów w ponad 100 krajach, obsługiwanych przez ponad 50 000 pracowników - osiągnął w roku podatkowym 2020/2021 sprzedaż na poziomie około 8 miliardów euro. Ponad 1000 lokalizacji na całym świecie zapewnia rozbudowaną sieć, która gwarantuje bliską odległość do klientów. W ciągu ostatnich dziesięcioleci firma TK Elevator ugruntowała swoją pozycję jako jeden ze światowych liderów branży dźwigów i uniezależniła się od chwili jej sprzedaży przez thyssenkrupp AG w sierpniu 2020 roku. Najważniejszą linią biznesową firmy jest działalność serwisowa reprezentowana przez ponad 24 000 techników serwisowych. Portfolio produktów obejmuje windy towarowe do budynków mieszkalnych i komercyjnych, a także najnowocześniejsze, wysoce spersonalizowane rozwiązania dla najnowocześniejszych drapaczy chmur. Ponadto znajdują się w nim ruchome schody i chodniki, pomosty pasażerskich, windy schodowe i platformowe. Coraz większego znaczenia nabierają zintegrowane rozwiązania usługowe oparte na chmurze, takie jak platforma MAX. Dzięki tym cyfrowym ofertom mobilność w mieście nie ma już żadnych ograniczeń. TKE – wyjście poza schematy.

O SBTi (inicjatywie Science Based Targets)
SBTi to wspólna inicjatywa CDP1, UN Global Compact, WRI i WWF. Ich współpraca zapewnia metodologię, która pozwala określić, o ile i jak szybko firmy muszą zredukować własne emisje gazów cieplarnianych (GHG), aby osiągnąć cele porozumienia paryskiego dotyczące utrzymania maksymalnego wzrostu temperatur na poziomie nieprzekraczającym dwóch stopni Celsjusza w stosunku do poziomu sprzed ery przemysłowej i kontynuować wysiłki ograniczyć ocieplenie do 1,5 stopnia.