Skip Navigation

Rok obrotowy 2020/2021: TK Elevator osiąga wzrost sprzedaży, wzrost marży i ważne cele strategiczne

Skontaktuj się z nami

TK Elevator Eastern Europe GmbH Sp. z o. o. Oddział w Polsce

Aleje Jerozolimskie 179
02-222 Warszawa

Telefon: +48 22 530 99 00

E-mail: info.tke.pl@tkelevator.com

‹‹‹

Zamów bezpłatną ofertę już teraz

Zamów bezpłatną ofertę już teraz

This field is required

Jaki produkt Cię interesuje?

Dźwigi
Schody ruchome
Ruchome chodniki
Please enter your zip code and city.
Please select your salutation
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter your message.

Zapoznałam/Zapoznałem się i zrozumiałam/zrozumiałem informacje prawne dotyczące prywatności danych.

‹‹‹

Serwis 24/7 - Potrzebujesz pomocy?

Serwis 24/7 - Potrzebujesz pomocy?

Centrum serwisowe: 606 958 206, 801 447 070

Please enter your zip code and city.
Please select your salutation
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter your message.

Zapoznałam/Zapoznałem się i zrozumiałam/zrozumiałem informacje prawne dotyczące prywatności danych.

Zamów bezpłatną ofertę już teraz

Bardzo dziękujemy za wiadomość. Skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.

Serwis 24/7 - Potrzebujesz pomocy?

Bardzo dziękujemy za wiadomość. Skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.

Zamów bezpłatną ofertę już teraz

Coś poszło nie tak i nie możemy wysłać wiadomości.

Serwis 24/7 - Potrzebujesz pomocy?

Coś poszło nie tak i nie możemy wysłać wiadomości.

Düsseldorf, 15 grudnia 2021 roku

  • Konsekwentnie wdrażana strategia i osiągnięcie decydujących celów w zakresie niezależności, innowacyjności i zrównoważonego rozwoju
  • Kompleksowy program transformacji przyczynia się do wzrostu sprzedaży i wzrostu rentowności pomimo pandemii koronawirusa i wzrostu kosztów materiałowych
  • Koncentracja na wzroście i sposobach poprawy efektywności

Düsseldorf, 15 grudnia 2021 r. – Podczas pierwszego pełnego roku niezależnej działalności, TK Elevator zrealizował kluczowe cele określone w strategii firmy i znacząco poprawił wyniki operacyjne w kończącym się 30 września roku obrotowym 2020/2021. Pomimo poważnych niesprzyjających okoliczności spowodowanych pandemią, wzrostem kosztów materiałów i zakłóceń w łańcuchach dostaw, firma była w stanie znacznie zwiększyć wszystkie kluczowe wskaźniki wydajności za rok obrotowy 2020/21, zarówno w porównaniu z rokiem poprzednim, jak i rokiem 2018/2019, który nie był dotknięty pandemią. Skala zamówień wzrosła o 5% do 8,1 mld EUR po korekcie walutowej. Sprzedaż wzrosła o 4% do 8,0 mld EUR, głównie dzięki dwucyfrowemu wzrostowi w Chinach i pionowi Home Solutions.

Pomimo niesprzyjających okoliczności i ujemnych różnic kursowych, skorygowana EBITDA w analizowanym roku wzrosła do ponad 1,1 mld EUR, znacznie przewyższając wyniki z dwóch poprzednich lat. Marża EBITDA poprawiła się o ponad jeden punkt procentowy do ponad 14%.

Innowacje i cyfryzacja

Firma TK Elevator ma za sobą kolejny doskonały rok pod względem rozwoju cyfryzacji swoich produktów i usług. Dalej rozwijany i wdrażany - jako platforma cyfryzacji - był na przykład MAX. MAX to oparte na chmurze rozwiązanie dla klientów, które w czasie rzeczywistym analizuje dane z podłączonych wind i schodów ruchomych, umożliwiając inteligentną konserwację i optymalną obsługę klienta. Znacząco poprawia to dyspozycyjność wind serwisowanych przez TK Elevator, jednocześnie pozwalając klientom czerpać korzyści z większej transparentności ich portfela aktywów. Ponadto strategia platformy umożliwia ponowne wykorzystanie modułowych elementów konstrukcyjnych, co skraca czas i koszty opracowywania nowych produktów, otwiera nowe modele biznesowe i poprawia wydajność operacyjną.

Innowacyjne rozwiązania cyfrowe w TK Elevator nie ograniczają się do wind: operatorzy lotnisk i pasażerowie korzystają teraz z MAX Automate, innowacyjnego systemu zdalnego sterowania, który zapewnia większą wygodę i wydajność dzięki bezpiecznej obsłudze pomostów pasażerskich z dowolnego miejsca.

TK Elevator osiągnął również ważny cel dzięki swojemu unikalnemu systemowi wind MULTI. MULTI to pierwszy bezlinowy dźwig osobowy przeznaczony do wieżowców, który może poruszać się zarówno w pionie, jak i w poziomie dzięki silnikowi liniowemu. Ponieważ MULTI umożliwia jednoczesne i autonomiczne przemieszczanie się kilku kabin w jednym szybie, pozwala bardziej efektywnie wykorzystać dostępną przestrzeń, zmniejszając powierzchnię budynku wymaganą dla wind nawet o 50%. Oprócz wielu innowacyjnych rozwiązań dla planowanej produkcji seryjnej, w minionym roku obrotowym poczyniono dalsze istotne postępy w zakresie integracji MULTI z warunkami zabudowy. Na przykład oprogramowanie „Lift Designer” firmy DigiPara umożliwia teraz konfigurowanie wind w postaci modeli 3D za pomocą zaledwie kilku kliknięć. Modele 3D można precyzyjnie rozmieszczać w odniesieniu dla całego budynku. Ten rewolucyjny system wind zapewnia idealne dopasowanie do budynku, zapewniając większą pewność planowania i bardziej szczegółowe informacje na wczesnych etapach projektowania. Na tegorocznym Expo w Dubaju MULTI od TK Elevator jest prezentowana w Pawilonie Niemieckim jako jeden z prekursorskich projektów.

Uznana wiodąca rola w zakresie zrównoważonego rozwoju

TK Elevator osiągnął również kluczowe wyniki w obszarze zrównoważonego rozwoju: renomowana organizacja CDP po raz drugi z rzędu przyznała firmie ocenę A za wiodącą rolę w ochronie klimatu. TK Elevator jest również liderem branży maszynowej w najnowszym globalnym rankingu ESG Sustainalytics, oceniającym ponad 500 firm w tej kategorii. Sustainalytics analizuje zagrożenia dla zrównoważonego rozwoju, biorąc pod uwagę takie kryteria, jak poszanowanie praw człowieka, zarządzanie łańcuchem dostaw, a także zagrożenia dla środowiska i zmian klimatycznych. Ranking ESG potwierdza decyzję o uczynieniu ESG priorytetem strategicznym – podjętym w ramach wydzielenia – i podkreśla przekonanie, które podziela cała Grupa, że zrównoważony rozwój i sukces biznesowy są nierozłączne. W ramach tego zobowiązania TK Elevator wspiera dziesięć zasad UN Global Compact i inicjatywy „Ambicja Biznesu na rzecz 1,5°C”, zobowiązując się do ograniczenia emisji netto firmy do poziomu zerowego najpóźniej do 2050 roku.

Silny zespół kierowniczy i zaangażowani pracownicy

Zespół kierownictwa firmy TK Elevator powiększył się o dwóch nowych dyrektorów operacyjnych (COO). Jako członek zarządu Vincent Della Valle wykorzysta swoje wieloletnie doświadczenie w branży na stanowisku COO Operations, aby dalej napędzać wzrost i wydajność TK Elevator w obszarach kluczowych dla tworzenia wartości, takich jak produkcja, zarządzanie produktami, łańcuch dostaw i technologie cyfrowe. Oprócz odpowiedzialności za jednostkę biznesową w Ameryce Północnej, Kevin Lavallee przejął funkcje COO Field i członka Zarządu. Skupi się na zapewnieniu maksymalnej orientacji na klienta i innowacji cyfrowych w branży usługowej.

Dr Philipp Voet van Vormizeele, odpowiedzialny za zarządzenie zasobami ludzkimi, dział prawny, dział zgodności, ochronę danych i stosunki pracy, zastąpił na stanowisku członka zarządu Dr Detlefa Hunsdiek, który przeszedł na emeryturę. Van Vormizeele obrał za swój cel wydajną organizację zasobów ludzkich, która tworzy wysoką wartość dla firmy i koncentruje się na wspieraniu zaangażowania pracowników. Firma już widzi postępy w tym obszarze: TK Elevator osiągnął wysoki wskaźnik uczestnictwa w pierwszej ankiecie dla pracowników przeprowadzonej jesienią 2021 roku; wyniki potwierdzają bardzo duże zaangażowanie i wysoką wydajność pracowników, które stanowią ważne czynniki napędzające dalszy rozwój firmy.

Skuteczne pozycjonowanie marki

Wiosną 2021 roku TK Elevator z powodzeniem wdrożył nową tożsamość marki i przeniósł siedzibę Grupy w Niemczech z Essen do Düsseldorfu, co stanowi widoczną oznakę nowej niezależności i ducha optymistycznej przedsiębiorczości w całej Grupie. Stworzenie nowego projektu marki i udane wprowadzenie jej na rynek zostały nagrodzone dwoma renomowanymi nagrodami Red Dot Awards w kategorii „Brand Design & Identity” i „Corporate Design & Identity”.

O NAS

TK Elevator (dawniej: thyssenkrupp Elevator)
TK Elevator - posiadający klientów w ponad 100 krajach, obsługiwanych przez ponad 50 000 pracowników - osiągnął w roku podatkowym 2020/2021 sprzedaż na poziomie około 8 miliardów euro. Ponad 1000 lokalizacji na całym świecie zapewnia rozbudowaną sieć, która gwarantuje bliską odległość do klientów. W ciągu ostatnich dziesięcioleci firma TK Elevator ugruntowała swoją pozycję jako jeden ze światowych liderów branży dźwigów i uniezależniła się od chwili jej sprzedaży przez thyssenkrupp AG w sierpniu 2020 roku. Najważniejszą linią biznesową firmy jest działalność serwisowa reprezentowana przez ponad 24 000 techników serwisowych. Portfolio produktów obejmuje windy towarowe do budynków mieszkalnych i komercyjnych, a także najnowocześniejsze, wysoce spersonalizowane rozwiązania dla najnowocześniejszych drapaczy chmur. Ponadto znajdują się w nim ruchome schody i chodniki, pomosty pasażerskich, windy schodowe i platformowe. Coraz większego znaczenia nabierają zintegrowane rozwiązania usługowe oparte na chmurze, takie jak platforma MAX. Dzięki tym cyfrowym ofertom mobilność w mieście nie ma już żadnych ograniczeń. TKE – wyjście poza schematy.