Skip Navigation

Rok obrotowy 2020/2021: TK Elevator osiąga wzrost sprzedaży, wzrost marży i ważne cele strategiczne

Düsseldorf, 15 grudnia 2021 roku

  • Konsekwentnie wdrażana strategia i osiągnięcie decydujących celów w zakresie niezależności, innowacyjności i zrównoważonego rozwoju
  • Kompleksowy program transformacji przyczynia się do wzrostu sprzedaży i wzrostu rentowności pomimo pandemii koronawirusa i wzrostu kosztów materiałowych
  • Koncentracja na wzroście i sposobach poprawy efektywności

Düsseldorf, 15 grudnia 2021 r. – Podczas pierwszego pełnego roku niezależnej działalności, TK Elevator zrealizował kluczowe cele określone w strategii firmy i znacząco poprawił wyniki operacyjne w kończącym się 30 września roku obrotowym 2020/2021. Pomimo poważnych niesprzyjających okoliczności spowodowanych pandemią, wzrostem kosztów materiałów i zakłóceń w łańcuchach dostaw, firma była w stanie znacznie zwiększyć wszystkie kluczowe wskaźniki wydajności za rok obrotowy 2020/21, zarówno w porównaniu z rokiem poprzednim, jak i rokiem 2018/2019, który nie był dotknięty pandemią. Skala zamówień wzrosła o 5% do 8,1 mld EUR po korekcie walutowej. Sprzedaż wzrosła o 4% do 8,0 mld EUR, głównie dzięki dwucyfrowemu wzrostowi w Chinach i pionowi Home Solutions.

Pomimo niesprzyjających okoliczności i ujemnych różnic kursowych, skorygowana EBITDA w analizowanym roku wzrosła do ponad 1,1 mld EUR, znacznie przewyższając wyniki z dwóch poprzednich lat. Marża EBITDA poprawiła się o ponad jeden punkt procentowy do ponad 14%.

Innowacje i cyfryzacja

Firma TK Elevator ma za sobą kolejny doskonały rok pod względem rozwoju cyfryzacji swoich produktów i usług. Dalej rozwijany i wdrażany - jako platforma cyfryzacji - był na przykład MAX. MAX to oparte na chmurze rozwiązanie dla klientów, które w czasie rzeczywistym analizuje dane z podłączonych wind i schodów ruchomych, umożliwiając inteligentną konserwację i optymalną obsługę klienta. Znacząco poprawia to dyspozycyjność wind serwisowanych przez TK Elevator, jednocześnie pozwalając klientom czerpać korzyści z większej transparentności ich portfela aktywów. Ponadto strategia platformy umożliwia ponowne wykorzystanie modułowych elementów konstrukcyjnych, co skraca czas i koszty opracowywania nowych produktów, otwiera nowe modele biznesowe i poprawia wydajność operacyjną.

Innowacyjne rozwiązania cyfrowe w TK Elevator nie ograniczają się do wind: operatorzy lotnisk i pasażerowie korzystają teraz z MAX Automate, innowacyjnego systemu zdalnego sterowania, który zapewnia większą wygodę i wydajność dzięki bezpiecznej obsłudze pomostów pasażerskich z dowolnego miejsca.

TK Elevator osiągnął również ważny cel dzięki swojemu unikalnemu systemowi wind MULTI. MULTI to pierwszy bezlinowy dźwig osobowy przeznaczony do wieżowców, który może poruszać się zarówno w pionie, jak i w poziomie dzięki silnikowi liniowemu. Ponieważ MULTI umożliwia jednoczesne i autonomiczne przemieszczanie się kilku kabin w jednym szybie, pozwala bardziej efektywnie wykorzystać dostępną przestrzeń, zmniejszając powierzchnię budynku wymaganą dla wind nawet o 50%. Oprócz wielu innowacyjnych rozwiązań dla planowanej produkcji seryjnej, w minionym roku obrotowym poczyniono dalsze istotne postępy w zakresie integracji MULTI z warunkami zabudowy. Na przykład oprogramowanie „Lift Designer” firmy DigiPara umożliwia teraz konfigurowanie wind w postaci modeli 3D za pomocą zaledwie kilku kliknięć. Modele 3D można precyzyjnie rozmieszczać w odniesieniu dla całego budynku. Ten rewolucyjny system wind zapewnia idealne dopasowanie do budynku, zapewniając większą pewność planowania i bardziej szczegółowe informacje na wczesnych etapach projektowania. Na tegorocznym Expo w Dubaju MULTI od TK Elevator jest prezentowana w Pawilonie Niemieckim jako jeden z prekursorskich projektów.

Uznana wiodąca rola w zakresie zrównoważonego rozwoju

TK Elevator osiągnął również kluczowe wyniki w obszarze zrównoważonego rozwoju: renomowana organizacja CDP po raz drugi z rzędu przyznała firmie ocenę A za wiodącą rolę w ochronie klimatu. TK Elevator jest również liderem branży maszynowej w najnowszym globalnym rankingu ESG Sustainalytics, oceniającym ponad 500 firm w tej kategorii. Sustainalytics analizuje zagrożenia dla zrównoważonego rozwoju, biorąc pod uwagę takie kryteria, jak poszanowanie praw człowieka, zarządzanie łańcuchem dostaw, a także zagrożenia dla środowiska i zmian klimatycznych. Ranking ESG potwierdza decyzję o uczynieniu ESG priorytetem strategicznym – podjętym w ramach wydzielenia – i podkreśla przekonanie, które podziela cała Grupa, że zrównoważony rozwój i sukces biznesowy są nierozłączne. W ramach tego zobowiązania TK Elevator wspiera dziesięć zasad UN Global Compact i inicjatywy „Ambicja Biznesu na rzecz 1,5°C”, zobowiązując się do ograniczenia emisji netto firmy do poziomu zerowego najpóźniej do 2050 roku.

Silny zespół kierowniczy i zaangażowani pracownicy

Zespół kierownictwa firmy TK Elevator powiększył się o dwóch nowych dyrektorów operacyjnych (COO). Jako członek zarządu Vincent Della Valle wykorzysta swoje wieloletnie doświadczenie w branży na stanowisku COO Operations, aby dalej napędzać wzrost i wydajność TK Elevator w obszarach kluczowych dla tworzenia wartości, takich jak produkcja, zarządzanie produktami, łańcuch dostaw i technologie cyfrowe. Oprócz odpowiedzialności za jednostkę biznesową w Ameryce Północnej, Kevin Lavallee przejął funkcje COO Field i członka Zarządu. Skupi się na zapewnieniu maksymalnej orientacji na klienta i innowacji cyfrowych w branży usługowej.

Dr Philipp Voet van Vormizeele, odpowiedzialny za zarządzenie zasobami ludzkimi, dział prawny, dział zgodności, ochronę danych i stosunki pracy, zastąpił na stanowisku członka zarządu Dr Detlefa Hunsdiek, który przeszedł na emeryturę. Van Vormizeele obrał za swój cel wydajną organizację zasobów ludzkich, która tworzy wysoką wartość dla firmy i koncentruje się na wspieraniu zaangażowania pracowników. Firma już widzi postępy w tym obszarze: TK Elevator osiągnął wysoki wskaźnik uczestnictwa w pierwszej ankiecie dla pracowników przeprowadzonej jesienią 2021 roku; wyniki potwierdzają bardzo duże zaangażowanie i wysoką wydajność pracowników, które stanowią ważne czynniki napędzające dalszy rozwój firmy.

Skuteczne pozycjonowanie marki

Wiosną 2021 roku TK Elevator z powodzeniem wdrożył nową tożsamość marki i przeniósł siedzibę Grupy w Niemczech z Essen do Düsseldorfu, co stanowi widoczną oznakę nowej niezależności i ducha optymistycznej przedsiębiorczości w całej Grupie. Stworzenie nowego projektu marki i udane wprowadzenie jej na rynek zostały nagrodzone dwoma renomowanymi nagrodami Red Dot Awards w kategorii „Brand Design & Identity” i „Corporate Design & Identity”.

O NAS

TK Elevator (dawniej: thyssenkrupp Elevator)
TK Elevator - posiadający klientów w ponad 100 krajach, obsługiwanych przez ponad 50 000 pracowników - osiągnął w roku podatkowym 2020/2021 sprzedaż na poziomie około 8 miliardów euro. Ponad 1000 lokalizacji na całym świecie zapewnia rozbudowaną sieć, która gwarantuje bliską odległość do klientów. W ciągu ostatnich dziesięcioleci firma TK Elevator ugruntowała swoją pozycję jako jeden ze światowych liderów branży dźwigów i uniezależniła się od chwili jej sprzedaży przez thyssenkrupp AG w sierpniu 2020 roku. Najważniejszą linią biznesową firmy jest działalność serwisowa reprezentowana przez ponad 24 000 techników serwisowych. Portfolio produktów obejmuje windy towarowe do budynków mieszkalnych i komercyjnych, a także najnowocześniejsze, wysoce spersonalizowane rozwiązania dla najnowocześniejszych drapaczy chmur. Ponadto znajdują się w nim ruchome schody i chodniki, pomosty pasażerskich, windy schodowe i platformowe. Coraz większego znaczenia nabierają zintegrowane rozwiązania usługowe oparte na chmurze, takie jak platforma MAX. Dzięki tym cyfrowym ofertom mobilność w mieście nie ma już żadnych ograniczeń. TKE – wyjście poza schematy.