Skip Navigation
Partnerzy zrównoważonego rozwoju

Partnerzy


Wspieranie zrównoważonych relacji

Nasz sukces w dużej części uzależniony jest od jakości relacji, które utrzymujemy z klientami, dostawcami oraz innymi kluczowymi partnerami. Dążymy do rozwoju relacji opartych na zaufaniu, uczciwości, wzajemnym szacunku i wspólnych korzyściach.

Klientów stawiamy na pierwszym miejscu

Partner zrównoważonego rozwoju

Wraz z wprowadzeniem programu Net Promoter Score (NPS) w 2013 roku otrzymaliśmy narzędzia, które pozwolą nam stać się organizacją w najwyższym możliwym stopniu skoncentrowaną na kliencie. NPS umożliwia nam pomiar wyników naszych działań poprzez uzyskane opinie klientów. Pomaga nam zrozumieć i dostarczać klientom to, co dla nich najważniejsze. Pełni również funkcję kluczowego wskaźnika efektywności (KPI) w zakresie rozwoju działalności.

Lojalność klientów i ich satysfakcja są istotne dla zapewnienia ciągłego powodzenia naszej firmy. NPS umożliwia nam przeprowadzanie ocen zarówno systematycznie, jak i przejrzyście. Zapewnia nam szybki i ujednolicony proces kategoryzacji, analizy i rozwiązywania wszystkich kwestii związanych z klientami.

NPS wprowadziliśmy w obrębie całej organizacji, od działań w terenie po główną siedzibę firmy. Kwestie związane z klientami są kaskadowo kierowane w górę szczebli naszej firmy z uwzględnieniem odpowiedzialności, pomiaru zakresu oraz wykonywania działań następczych dla każdej kwestii, na każdym szczeblu organizacji.

W czerwcu 2016 roku rozpoczęliśmy szkolenie 30 000 pracowników mających kontakt z klientami w zakresie postępowania stanowiącego przedłużenie naszej obietnicy „engineering. tomorrow. together.”. Wprowadzanie tych założeń w życie jest kluczowym elementem procesu stawania się preferowanym partnerem w branży.

Zrównoważone zarządzanie zaopatrzeniem i dostawami

Zrównoważenie jest niezbędne dla utrzymania się naszej firmy na rynku w przyszłości

W TK Elevator rozumiemy, że zrównoważenie jest niezbędne dla utrzymania się naszej firmy na rynku Zrównoważony rozwój napędza innowacje i nieustannie zwiększa nasze wyniki w zakresie działalności ekonomicznej, środowiskowej i społecznej. Ma także decydujące znaczenie dla pomyślnego zarządzania zaopatrzeniem i dostawami.

Rozumiemy, że nasze działania mogą wpływać na środowisko, społeczeństwo i gospodarkę w krajach, w których działamy. Kodeks postępowania dla dostawców firmy TK Elevator opisuje nasze podejście do zrównoważenia i przestrzegania standardów, a także norm, które muszą spełniać nasi dostawcy.

We wszystkich naszych czynnościach zaopatrzeniowych uwzględniamy kryteria ekonomiczne, techniczne, procesowe, społeczne i środowiskowe. Oczekujemy, że działalność naszych dostawców będzie zgodna z obowiązującymi przepisami , regulacjami krajowymi i międzynarodowymi, wytycznymi United Nations Global Compact, a także wymogami i normami zawartymi w naszym Kodeksie postępowania dla dostawców.

Troska o bezpieczeństwo pracowników i partnerów

Zrównoważony rozwój jest niezbędny dla utrzymania się naszej firmy na rynku w przyszłości

Najwyższy priorytet ma dla nas bezpieczeństwo – naszych pracowników i wszystkich współpracujących z nami partnerów. Z tego względu wszystkie osoby wykonujące pracę w naszych fabrykach lub zakładach zobowiązane są do przestrzegania wymogów bezpieczeństwa.

Oprócz dodatkowych lokalnych instrukcji przygotowaliśmy 10 niezbędnych zasad bezpieczeństwa, których przestrzegania wymagamy na całym świecie.

Żaden ważny ani pilny termin wykonania zadań nie usprawiedliwia braku przestrzegania zasad dotyczących bezpieczeństwa!

Nasze przepisy bezpieczeństwa są dostępne do pobrania poniżej.