Skip Navigation

Vi opptrer som ansvarlige innbyggere og fremmer utviklingen av lokalsamfunnet.

Hva vi gjør

Vi støtter lokalsamfunn i byer rundt om i verden gjennom frivillig arbeid eller gjennom økonomisk støtte til utvalgte entreprenørskapsprosjekter, samt ved å donere til helsepersonell som står overfor utfordringer som følge av koronapandemien.

Education4Future

Ungdomsarbeidsledighet er en global utfordring. Rundt 270 millioner unge mennesker over hele verden er for tiden ikke ansatt, utdannet eller under opplært. TK Elevator er forpliktet til å støtte unge mennesker med utfordrende bakgrunn ved å hjelpe dem til å bli jobbdyktige og selvstendige voksne.

  • Siden 2017 har vi inngått samarbeid med SOS-barnebyen for å bekjempe ungdomsarbeidsledigheten.
  • Rundt 600 unge mennesker ble opplært gjennom støtte fra 200 frivillige fra TK Elevator.
  • Våre ansatte fungerer som instruktører, mentorer og også som rollemodeller for ungdom.

Krisehjelp

Vi ser det som vårt ansvar å gi støtte til katastrofehjelp. Under nedstengningene knyttet til covid-19-pandemien har vi sørget for løpende vedlikehold og økt oppetid for heiser på sykehus. Denne tjenesten ble tilbudt gratis til sykehus og andre medisinske fasiliteter.

  • Vår skydrevne plattform, MAKS ble tilbudt gratis til sykehus og andre medisinske fasiliteter som ble spesielt påvirket av COVID-19.
  • TK Elevator donerte viktig medisinsk utstyr i tillegg til pengebidrag.

Våre forpliktelser

  • Vår prioritet er å støtte lokalsamfunn gjennom ansattes frivillige innsats.
  • Vi ønsker å hjelpe lokalsamfunn til å trives med en forbedret livskvalitet.
  • Vi forbedrer tilgangen til utdanning så vel som profesjonell opplæring og opplæring i livsmestring.
  • Vi gir støtte til katastrofehjelp når naturkatastrofer inntreffer.