Skip Navigation
Standard

Standard


Standard og forskrifter 

Basis for all planlegging er de nasjonale og internasjonale standarder og forskrifter. 

Europeisk standard EN 115 

Sikkerhetsregler for utførelse og installasjon av rulletrapper og rullefortau gjelder siden 1992 i hele EU og fremgår av EN 115 (europeisk norm 115). I tillegg finnes følgende relevante direktiver og standarder. 

  • Maskindirektivet (98/37/EF) 
  • Maskindirektivets oppgave er å sikre fritt varebytte for maskiner i den Europeiske Unionen. 
  • Tekniske forskrifter til plan- og bygningsloven 1997. 
  • Elektromagnetisk kompabilitet NS-EN 12015. Produktfamiliestandarder for heiser, rulletrapper og rullefortau. 
  • Universell uteforming - NS 11001.