Skip Navigation

Med våre innovative produkter adresserer vi utfordringene relatert til urbanisering med sikkerhet og bærekraft for mennesker og miljø som våre toppprioriteter.

Hva vi gjør

Vi utvikler produkter som bidrar til å redusere karbonutslippet til bygninger og byer ved å modernisere eksisterende infrastruktur og bidra til lavere energiforbruk.

Effektivitet

Ved å maksimere energi- og ressurseffektiviteten reduserer vi utslippene og miljøpåvirkningen av produktene våre betydelig. I tillegg reduserer de plassbesparende løsningene våre den totale karbonmengden som brukes i bygninger. Vi ser det som vår viktigste prioritet å implementere disse tiltakene for bærekraft i produktutviklingen vår, og dette gjenspeiles i de innovative produktene våre:

 • Mange av heisene våre oppnår de høyeste rangeringene relatert til energieffektivitetsvurdering i henhold til ISO-standarden 25745-2.
 • TK Elevator mottok sitt første sertifikat for høyeste ranger for energieffektivitet (klasse A+++ i henhold til ISO 25745-3) for sin velino-rulletrapp i 2019.
 • MAKS: Vår innovative skybaserte vedlikeholdsplattform bidrar til å forlenge levetiden til heisene våre med omtrent 30 %.

Du kan finne ut mer om våre produkter og tjenester her.

Livssyklus

Å forstå miljøpåvirkningene fra livssyklusen til en heis og være bevisst på de ulike måtene å resirkulere komponenter på, hjelper oss å forstå den generelle miljøpåvirkningen til produktene våre, samt å optimalisere FoU-prosesser – og til syvende og sist utformingen av produktene våre. For å sikre åpenhet angående produktene våre, publiserer vi Environmental Product Declarations (EPD-er) og kommuniserer resultatene av livssyklusvurderingene til publikum.

 • I alle hovedmarkedene våre har vi EPD-er registrert for et bredt utvalg av heisene våre.
 • Oppstrøms-produksjonsfasen så vel som bruksfase har størst innvirkning på miljøytelsen til produktene våre.
 • På slutten av produktenes levetid er stålkomponenter resirkulerbare, noe som kan gi en betydelig forbedring av miljøpåvirkningen.
 • Andre stadier av livssyklusen til produktene våre, inkludert transport, installasjon og service, spiller en mindre viktig rolle når det gjelder miljøpåvirkningen.

Produktsikkerhet

Å holde passasjerene våre trygge er grunnleggende for suksessen til virksomheten vår. Ved bruk av banebrytende prosesser og verktøy sikrer vi optimal sikkerhet under produksjon, installasjon og vedlikehold av heisene våre. Produktsikkerhet er en felles innsats hos TK Elevator sammen med eiendomseiere, utstyrsleverandører, underleverandører og vedlikeholdsleverandører.

 • TK Elevator var med på å grunnlegge Global Elevator Safety Forum for å drive en trygg bransje uten dødsfall.
 • Vi utviklet ti sikkerhetsregler som gjelder for ansatte og underleverandører over hele verden. Du kan laste ned reglene her.

Grønne bygninger-sertifiseringer

Vi hjelper kundene våre med å nå bærekraftmålene sine og oppnå grønne byggsertifiseringer, som f.eks. LEED og BREEAM. Disse er utformet for å forbedre leve- og arbeidsforholdene i bygninger, beskytte naturressurser og øke eiendomsverdiene for alle interessenter, samtidig som de oppfyller tøffe bærekraftstandarder.

 • Vi tilbyr produkter og løsninger for å oppfylle standarder for byggsertifisering.
 • Ekspertene våre for bærekraftig bygging tilbyr omfattende konsulenttjenester.
 • Vi har mer enn 200 akkrediterte eksperter innenfor LEED Green Associates og BREEAM Associate.

Våre forpliktelser

 • Vi ønsker å forbedre bylivet ved å hjelpe folk å bevege seg rundt, i og mellom bygninger på en trygg og effektiv måte.
 • Det er vårt mål å gjøre bygninger og byer smarte og bærekraftige.
 • Vi tilbyr energieffektive og miljøvennlige produkter som gir maksimal brukersikkerhet.
 • Vi sørger for optimal sikkerhet ved produksjon, installasjon og vedlikehold av våre produkter.