Skip Navigation

Om oss

Din globale urbane mobilitetsleder

I løpet av kun noen tiår har vi blitt et av verdens ledende heis- og rulletrapp foretak med unik teknisk kompetanse.

Når det gjøres riktig, sørger urban mobilitet for mindre overbelastning, forurensning, stress og lavere energiforbruk. Våre innovative, effektive og pålitelige systemer for passasjertransport er nøkkelen til å få byer til å fungere. Enten man bygger et nytt toppmoderne system eller moderniserer et eksisterende, leverer våre produkter avgjørende energi- og tidseffektive systemer.

Nyskapende innovasjoner

Vi omformer heisindustrien og transformerer byer til å bli de beste stedene å bo. Våre eksperter utvikler avanserte løsninger og er oppfinnsomme med eksisterende teknologi for å imøtekomme kundens behov, inkludert:

 • Høyere transportkapasitet og effektivitet
 • Mer effektiv bruk av bygningsareal
 • Redusert energiforbruk
 • Maksimalt antall muligheter fra allerede eksisterende transportløsninger

TKE Rulletrapper
Markedsleder i årtier

I mer enn ett halvt århundre har vi levert og montert rulletrapper og rullende fortau i Norge.

Det hele begynte i det små da gründeren Torbjørn Endrerud sr. fikk agentur på rulletrapper etter å ha kontrahert ett par større broprosjekter for det tyske stålfirmaet Eggers Stahlbau. Firmaet drev også med rulletrappproduksjon i Hamburg i Tyskland. Det ble inngått agent avtale for levering av rulletrapper og rullende fortau til Norge. Fram til 1976, da Thyssen Elevator ble etablert i Norge, var virksomheten drevet på agent basis. Deretter foregikk salg, montasje og service igjennom Thyssen Elevator.

I 1988 ble selskapet delt som eget heis og rulletrapp firma. Thyssen Rulletrapper ble etablert som selvstendig rulletrappfirma. I 2004 endret firmaet navn til ThyssenKrupp Rulletrapper etter fusjonen mellom stålgigantene Thyssen og Krupp i Tyskland.

Igjennom alle år har fimaet fremstått som en klar markedsleder i Norge. Vi har spesialisert oss utelukkende på produktene rulletrapper og rullende fortau og har dyktige medarbeidere i alle ledd.

I kombinasjon kvalitetsprodukter, topp kundefokus, kunnskap og en service som overgår det meste i bransjen, bidrar alle ansatte til den sterke posisjon firmaet har opparbeidet seg som markedsledende.

TKE Rulletrapper leverer kvalitet i alle trinn.

Kvalitet

TKE Rulletrapper har som målsetning å levere kvalitetsprodukter (Rulletrapper og rullende fortau) samt utføre tjenester som overgår det som er vanlig i det norske markedet. Vi har forpliktet oss til kontinuerlig kvalitetsforbedring for å oppfylle våre kunders krav og forventninger til våre leveranser og tjenester.

 • Vi skal være 1. valget for våre kunder på alle områder
 • Vi skal ha en kultur på å være best på kundekontakt

TKE Rulletrapper har følgende sertifiseringer og godkjenninger.

 • ISO 9001 Ledelsessystemer for kvalitet
 • ISO 14001 Ledelsessystemer for miljø
 • BS OHSAS 18001 Styringssystemer for arbeidsmiljø
 • Sentral Godkjenning innen ulike klasse
 • StartBANK (ID 201035)
 • TransQ (ID 137555)

Miljøvern

For TKE Rulletrapper er miljøvern en selvfølge.

Vi skal tilfredsstille lov, forskrift og kunde- samt andres interesseparters krav til det ytre miljø på en slik måte at vi bidrar til et bedre miljø – samtidig som det opprettholder vår konkurranseevne. Vi forplikter oss til kontinuerlig forbedring av vår miljøprestasjon og beskyttelse av miljøet.

Resultatet er at miljøvern er blitt en fast bestanddel av vår daglige arbeidsprosess. Hver enkelt medarbeider er seg sitt ansvar bevisst og handler i samsvar med det. 

Helse - Miljø - Sikkerhet

Helse-, Miljø- og Sikkerhetspolitikk for TKE Rulletrapper

Vi skal ivareta et sikkert, godt og forsvarlig arbeidsmiljø. Derfor har vi forpliktet oss til å følge lovbestemte krav, en kontinuerlig forbedring av av arbeidsmiljøet og forebygge skader og forebygge hendelser, ulykker og forbedre helsetiltak.

 • Ingen jobb er så viktig eller haster så mye at den ikke kan gjøres på en sikker måte.
 • Sikkerhet og effektivitet går hånd i hånd. 

Ansattes helse og sikkerhet så vel som beskyttelse av miljøet er av primær viktighet. Begge områdene bidrar betydelig til vår forretningsmessige suksess. Styret gjennomfører derfor alle passende tiltak for å forhindre risiko for negative helse-, miljø- og sikkerhetspåvirkninger for å redusere gjenværende risiko til det lavest mulige fornuftige nivå. Systematisk kartlegging av trusler og risikokartlegging sees som essensielle verktøy for å skape sikre, sunne og miljømessige kompatible arbeidsbetingelser og produkter. 

Beskyttelse, som for eksempel å ta forebyggende tiltak for å sikre helse og sikkerhet, gis høy prioritet i våre forretningsområder. Det er vårt uttalte mål å gjøre våre ansatte i stand til å arbeide uten ulykker. 

Suksessfull ledelse av helse, miljø og sikkerhet er avhengig av involveringen og samarbeidet til alle ansatte. Ansatte må samarbeide etter sine beste evner. Alle ansatte inviteres til å komme med forslag til å forbedre helse, miljø og sikkerhet og til å spille en rolle i gjennomføringen av forbedringstiltak. Ansatte oppfordres til å rapportere ulykker og nestenulykker for å gjøre oss bedre i stand til å frembringe potensial for forbedringer. 

De samme standardene for helse, miljø og sikkerhet gjelder for kontraktører, besøkende, tredjeparter og brukere av våre produkter. For å oppnå det ultimate målet "Null Ulykker" handler vi i forhold til våre uttalte målsetning: 

Uten å tilsidesette effektiviteten er ingen jobb så viktig eller haster så mye at den ikke kan gjøres på en sikker måte.