Skip Navigation

Bærekraft
Miljø og klima


Å redusere miljøpåvirkningen vår, øke energieffektiviteten og oppnå ambisiøse mål om redusert karbonutslipp er alle områder vi prioriterer når vi reiser oss mot en bærekraftig fremtid.

Hva vi gjør

Vi har satt ambisiøse mål for å redusere vårt karbonutslipp. Conseguimos aumentar a quota de eletricidade verde em 59% durante o último ano, reduzimos significativamente as nossas emissões de Âmbito 1 e 2 nos últimos dois anos e acompanhamos o progresso com o nosso sólido sistema de gestão ambiental.

Vitenskapsbaserte mål

Våre ambisiøse mål for reduksjon av klimagassutslipp er validert av Science Based Targets-initiativet (SBTi).

 • Vi forplikter oss til å redusere absolutte omfang 1 og 2-utslipp med 53 % innen 2030 (basisår: 2019). Vi forplikter oss også til å redusere absolutte omfang 3-utslipp fra bruk av solgte produkter med 23 % innen 2030 (basisår: 2021).
 • Målene for klimagassutslipp fra vår virksomhet (omfang 1 og 2) er i samsvar med reduksjonene som kreves for å holde global oppvarming til 1,5 °C, noe som er det mest ambisiøse målet i Parisavtalen. Vårt mål for utslippene fra verdikjeden (omfang 3) oppfyller SBTis kriterier for ambisiøse verdikjedemål, noe som betyr at de er i tråd med gjeldende beste praksis.

Klembeskyttelse

Vi har som mål å redusere karbonutslippene våre langs hele verdikjeden. Bilparken vår med mer enn 16 000 kjøretøy har størst innvirkning på utslippene våre. Vi konsentrerer derfor innsatsen på å redusere karbonutslippet ved å redusere kjørelengden som dekkes av teknikerne våre og suksessivt erstatte hele flåten med hybridbiler og hel-elektriske kjøretøy.

 • Vi ble anerkjent i den anerkjente A-listen til Carbon Disclosure Project (CDP) for tredje år på rad. Rapporten finner du her.
 • Vi reduserte våre direkte utslipp (Scope 1) og indirekte utslipp fra energikjøp (Scope 2) med 21 % innen utgangen av regnskapsåret 2021/22 (basisår 2018/19).

Energieffektivitet

Hovedfokuset for energiledelsen er 100 % bruk av grønn energi og å øke tiltakene for energieffektivisering. 88 % av elektrisiteten som forbrukes i våre produksjonsanlegg over hele verden kommer fra fornybare kilder.

 • 59 % av elektrisiteten som forbrukes i vår virksomhet over hele verden kommer fra fornybare kilder.
 • TK Elevator har sluttet seg til RE100 og forpliktet seg til å benytte kun fornybar elektrisitet innen 2030. Dette gjelder på tvers av den globale virksomheten.

Miljøhåndtering

Per 2021/22 var 80 % av våre produksjonssentre ISO 14001-sertifisert, og våre ISO 50001-sertifiserte fabrikker står for 82 % av energiforbruket.

 • Alle anleggene våre samler inn energi- og vannforbruk samt avfallsdata med jevne mellomrom.
 • Vi fokuserer på avfallsreduksjon og har som mål å oppnå null deponiavfall i produksjonsanleggene våre innen 2026.
 • Vårt innovasjons- og kvalifikasjonssenter (IQC) i Atlanta (Georgia), USA, vårt produksjonsanlegg i Middleton (Tennessee), USA, og våre kontorer i Zhongshan (Kina) er LEED («Leadership in Energy and Environmental Design») gullsertifisert. Heisproduksjonsstedet vårt i Zhongshan (Kina) er LEED sølv-sertifisert.

Våre forpliktelser

 • Vi vil bruke 100 % fornybar elektrisitet på tvers av globale operasjoner innen 2030.
 • Vi tar sikte på å redusere utslippene fra vår virksomhet (omfang 1 og 2) Vi gjør det vi må for å holde global oppvarming til 1,5 °C, det mest ambisiøse målet i Parisavtalen. Utslippene fra vår verdikjede (omfang 3)er i tråd med SBTis kriterier for ambisiøse verdikjedemål.
 • Vi har som mål å nå netto null globale utslipp, senest innen 2050.