Skip Navigation

Bærekraft
Administrasjon av forsyningskjede


Når vi samarbeider med leverandørene våre, er tillit og åpenhet nøkkelen til å redusere sosiale, etiske og miljømessige risikoer i forsyningskjeden.

Hva vi gjør

Vi har etablert et revisjonssystem for bærekraft og jobber tett med leverandørene når de ønsker å øke innsatsen mot bedre bærekraft.

Etiske retningslinjer for leverandører

Vi forventer at leverandørene følger prinsippene som er nedtegnet i Etiske retningslinjer for leverandører. Det inkluderer våre prinsipper om menneskerettigheter, rettferdige arbeidsforhold, miljøvern, bestikkelser og korrupsjon, samt konkurransehemmende atferd. Det krever også at leverandørene våre har fokus på og unngår klimarelaterte risikoer.

 • Vi tar hensyn til sosiale, etiske og miljømessige kriterier i alle kjøpsbeslutninger.
 • TK Elevator lanserte en oppdatert versjon retningslinjer for leverandører i 2021.
 • Vi forventer at våre leverandører følger prinsippene som er nedtegnet i de etiske retningslinjene for leverandører.

Revisjonssystem for bærekraft

Vi gjennomfører en årlig vurdering av potensielle risikoer i leverandørkjeden ettersom de er knyttet til sosial, miljømessig og etisk overholdelse. Basert på denne analysen velger vi leverandører for vårt bærekraftsrevisjonssystem. Etter resultatene av disse revisjonene blir vi enige med leverandørene våre om en korrigerende handlingsplan og overvåker implementeringen av denne.

 • Målet vårt er å redusere forsyningskjederisiko og å fremme de pågående relasjonene med våre leverandører ved å finne løsninger i stedet for å avslutte disse relasjonene.
 • Vi gjennomførte 20 revisjoner i 2020/2021 og planlegger å doble denne innsatsen i 2021/2022.

Dialog med leverandørene våre

TK Elevator er i kontinuerlig dialog med leverandørene våre for å identifisere muligheter for å forbedre relasjonene og oppfylle bærekraftsforpliktelsene våre. Vi arrangerer regelmessig «leverandørdager» i anleggene våre over hele verden. Disse begivenhetene fremmer tillit og åpenhet sammen med en felles forståelse av prioriteringer når vi går videre.

 • Å ha en kontinuerlig og åpen dialog vil hjelpe oss å oppfylle bærekraftsforpliktelsene våre.
 • Å fremme tillit og åpenhet hjelper oss å forbedre relasjoner og redusere forsyningskjederisikoer.
 • Vi har blitt anerkjent av CDP som en «Supplier Engagement Leader 2021» for å iverksette tiltak for å måle og redusere miljørisiko innenfor forsyningskjeden vår.

Våre forpliktelser

 • Vi overvåker samsvar med våre etiske retningslinjer for leverandørene gjennom et revisjonssystem for bærekraft for leverandører.
 • Vi operer utifra en «nulltoleranse»-policy for korrupsjon og antitrust-brudd.
 • Vi tar sikte på å forbedre relasjonene og vår evne til å oppfylle våre bærekraftsforpliktelser ved å ha en kontinuerlig, åpen dialog med leverandørene våre.