Skip Navigation

Når vi samarbeider med leverandørene våre, er tillit og åpenhet nøkkelen til å redusere sosiale, etiske og miljømessige risikoer i forsyningskjeden.

Hva vi gjør

Vi har etablert et revisjonssystem for bærekraft og jobber tett med leverandørene når de ønsker å øke innsatsen mot bedre bærekraft.

Etiske retningslinjer for leverandører

Vi forventer at leverandørene følger prinsippene som er nedtegnet i Etiske retningslinjer for leverandører. Det inkluderer våre prinsipper om menneskerettigheter, rettferdige arbeidsforhold, miljøvern, bestikkelser og korrupsjon, samt konkurransehemmende atferd. Det krever også at leverandørene våre har fokus på og unngår klimarelaterte risikoer.

 • Vi tar hensyn til sosiale, etiske og miljømessige kriterier i alle kjøpsbeslutninger.
 • TK Elevator lanserte en oppdatert versjon retningslinjer for leverandører i 2021.
 • Vi forventer at våre leverandører følger prinsippene som er nedtegnet i de etiske retningslinjene for leverandører.

Risikostyring av leverandører

Vi gjennomfører en årlig vurdering av de potensielle risikoene i leverandørkjeden vår når det gjelder sikkerhet, forretningsetikk, selskapsstyring og arbeidstakerrettigheter. Resultatet av denne analysen definerer graden av aktsomhet som må utvises for å vurdere og overvåke risikoer.

 • Vårt mål er å redusere risikoen i leverandørkjeden og å fremme de løpende relasjonene med leverandørene våre ved å finne løsninger i stedet for å avslutte disse relasjonene.
 • Basert på deres risikoprofil kan enkelte leverandører bli gjenstand for bærekraftsrevisjoner. Basert på resultatene av disse revisjonene blir vi enige med leverandørene våre om en plan for korrigerende tiltak og overvåker gjennomføringen av den.
 • Vår strukturerte tilnærming og vårt aktive engasjement med leverandørene bidrar til å øke deres bærekraftprestasjoner.

Dialog med leverandørene våre

TK Elevator er i kontinuerlig dialog med leverandørene våre for å identifisere muligheter for å forbedre relasjonene og oppfylle bærekraftsforpliktelsene våre. Vi arrangerer regelmessig «leverandørdager» i anleggene våre over hele verden. Disse begivenhetene fremmer tillit og åpenhet sammen med en felles forståelse av prioriteringer når vi går videre.

 • Å ha en kontinuerlig og åpen dialog vil hjelpe oss å oppfylle bærekraftsforpliktelsene våre.
 • Å fremme tillit og åpenhet hjelper oss å forbedre relasjoner og redusere forsyningskjederisikoer.
 • Vi har blitt anerkjent av CDP som "Supplier Engagement Leader 2022" for andre år på rad, for å ha iverksatt tiltak for å måle og redusere miljørisikoen i leverandørkjeden vår.
 • Her kan du laste ned vår redegjørelse etter åpenhetsloven hos TK Rulletrapper AS.

Våre forpliktelser

 • Vi har en strukturert tilnærming for å vurdere, overvåke og redusere risikoer i leverandørkjeden vår.
 • Vi operer utifra en «nulltoleranse»-policy for korrupsjon og antitrust-brudd.
 • Vi tar sikte på å forbedre relasjonene og vår evne til å oppfylle våre bærekraftsforpliktelser ved å ha en kontinuerlig, åpen dialog med leverandørene våre.