Skip Navigation
Oppstilling

Oppstilling


Oppstilling - Plassering 

Riktig plassering av rulletrapper og rullende fortau i bygninger ivaretar en sikker og balansert persontransport. 

Følgende oppsett viser ulike oppstllingsmuligheter for effektiv persontransport.

Sammenhengende kjørevei

Med korte omstigningsveier kommer publikum raskt og effektivt fra etasje til etasje.

Avbrutt kjørevei

Ved denne plasseringen tilbakelegger publikum korte strekninger langs rulletrappen eller i lokalet og kan dermed ledes forbi utstillinger og salgsvarer.

Kjørevei i begge retninger

Denne plasseringen omfatter rulletrapper og –fortau for transport både opp og ned. Erfaringene viser at denne varianten øker oppmerksomheten for vareutvalget på begge sider.

Forgreninger

Med korte omstigningsveier kommer publikum raskt opp i de øvre etasjene og ned igjen.

Horisontalt rullefortau på rampe

Denne varianten egner seg særdeles godt for montasje i eksisterende bygninger dersom en gjennomgående grube ikke finnes. Rampens stigning er 6˚.

Horisontalt rullefortau i gjennomgående grube