Skip Navigation

Bærekraft
Ansatte, helse og sikkerhet


Vi setter sikkerhet først og skaper en arbeidsplass hvor medarbeiderne våre kan utvikle sitt fulle potensial.

Hva vi gjør

Vi tilbyr utmerkede arbeidsforhold, tillit og setter pris på våre ansatte. Vi fremmer aktivt rettferdighet og respekt på arbeidsplassen, og sørger for at ansattes sikkerhet er topp prioritet.

Mangfold og inkludering

Mangfoldet til vår flerkulturelle og høyt kvalifiserte arbeidsstyrke og dets brede spekter av talenter og erfaring er nøkkelen til selskapets suksess. Vi omfavner verdien av mangfold og den positive innvirkningen det har på et teams kreativitet og innovative evne. For å støtte dette og andre initiativer, har vi forpliktet oss til å gradvis øke antallet kvinner i ledende stillinger.

 • Vi formaliserte løftet vårt med en forpliktelseserklæring for å fremme mangfold, rettferdighet og inkludering.
 • Vi har som mål å øke andelen kvinner i ledende stillinger fra 20 % til 30 % innen 2025.
 • Mer enn 30 nasjonaliteter jobber i vårt Global Business Support Centre.

Attraktiv arbeidsgiver

Vår suksess som ledende innenfor marked og innovasjon i heis- og rulletrappbransjen er i stor grad basert på engasjementet og kompetansen til våre ansatte. Vi fremmer både deres faglige og personlige utvikling gjennom et bredt spekter av opplærings- og utviklingskurs. For å måle fremgangen vår på dette området introduserte vi i 2021 et nytt datasystem for HR.

 • Vi har et sterkt bedrifts- og arbeidsgivermerkekonsept som gjør at ansatte og kandidater lett kan identifisere seg med selskapet og våre mål og verdier.
 • Vi streber etter å skape en arbeidsplass der nåværende og fremtidige generasjoner liker å jobbe og bygge karrierer.

Rettferdighet og respekt

I 2021 signerte TK Elevator en Global Framework Agreement (GFA) med Group Works Council og den globale fagforeningen IndustriALL. Denne avtalen er nøkkelen til å ivareta menneske- og arbeidstakerrettigheter globalt. Den beskytter arbeidernes interesser på tvers av alle bedriftsoperasjoner og skisserer standarder for fagforeningsrettigheter, samt helse-, sikkerhets- og miljøpraksis og prinsipper for arbeidskvalitet.

Helse og sikkerhet

Sikkerhet er en bedriftsprioritet på alle nivåer. Sikkerhetsbevissthet fremmes i hele organisasjonen, og sikkerhetsstandarder er fullt integrert i vår bedriftskultur og daglige prosesser. Vi måler ytelsen vår opp mot nøkkelindikatorer for sikkerhetsytelse gjennom våre BHT-styringssystemer.

 • Vi har redusert ulykkesraten (TRC) med rundt 50 % de siste fem årene.
 • 60 % av vår totale arbeidsstyrke er sertifisert i samsvar med ISO 45001 og/eller OSHAS 18001.
 • TK Elevator var med på å grunnlegge Global Elevator Safety Forum for å drive en trygg bransje uten dødsfall.
 • Vi utviklet ti sikkerhetsregler som gjelder for ansatte og underleverandører over hele verden. Du kan laste ned reglene her.

Våre forpliktelser

 • Vi sikter på å øke andelen kvinner i ledende stillinger fra 20 % til 30 % innen 2025.
 • Vi fremmer aktivt representasjon av minoriteter i arbeidsstyrken.
 • Vi har som mål å ytterligere redusere frekvensen av ulykker per million arbeidstimer med minst 10 % hvert år frem til 2023 (basisår: 2017/2018) etter en visjon om «null ulykker».