Skip Navigation

Vi setter sikkerhet først og skaper en arbeidsplass hvor medarbeiderne våre kan utvikle sitt fulle potensial.

Hva vi gjør

Vi tilbyr utmerkede arbeidsforhold, tillit og setter pris på våre ansatte. Vi fremmer aktivt rettferdighet og respekt på arbeidsplassen, og sørger for at ansattes sikkerhet er topp prioritet.

Mangfold og inkludering

Mangfoldet til vår flerkulturelle og høyt kvalifiserte arbeidsstyrke og dets brede spekter av talenter og erfaring er nøkkelen til selskapets suksess. Vi omfavner verdien av mangfold og den positive innvirkningen det har på et teams kreativitet og innovative evne. For å støtte dette og andre initiativer, har vi forpliktet oss til å gradvis øke antallet kvinner i ledende stillinger.

 • Vi formaliserte løftet vårt med en forpliktelseserklæring for å fremme mangfold, rettferdighet og inkludering.
 • Vi har som mål å øke andelen kvinner i ledende stillinger fra 20 % til 30 % innen 2025.
 • Vi har over 60 nasjonaliteter representert i arbeidsstyrken vår og mer enn 20 blant våre toppledere.

Attraktiv arbeidsgiver

Vår suksess som ledende innenfor marked og innovasjon i heis- og rulletrappbransjen er i stor grad basert på engasjementet og kompetansen til våre ansatte. Vi fremmer både deres faglige og personlige utvikling gjennom et bredt spekter av opplærings- og utviklingskurs.

 • Vi har et sterkt bedrifts- og arbeidsgivermerkekonsept som gjør at ansatte og kandidater lett kan identifisere seg med selskapet og våre mål og verdier.
 • Vi streber etter å skape en arbeidsplass der nåværende og fremtidige generasjoner liker å jobbe og bygge karrierer.

Rettferdighet og respekt

I 2021 signerte TK Elevator en Global Framework Agreement (GFA) med Group Works Council og den globale fagforeningen IndustriALL. Denne avtalen er nøkkelen til å ivareta menneske- og arbeidstakerrettigheter globalt. Den beskytter arbeidernes interesser på tvers av alle bedriftsoperasjoner og skisserer standarder for fagforeningsrettigheter, samt helse-, sikkerhets- og miljøpraksis og prinsipper for arbeidskvalitet.

Helse og sikkerhet

Å holde folk trygge er en kjerneverdi for oss som aldri kan kompromitteres. I bunn og grunn er det vår lisens til å drive og gjøre forretninger. Enhver ulykke kan være ødeleggende - ikke bare for de skadde personene, men også for deres familier, venner og kolleger. Det er derfor avgjørende for oss å konsekvent og kompromissløst sikre helsen og sikkerheten til våre ansatte og entreprenører.

 • 60 % av våre ansatte jobber på anlegg som er sertifisert i henhold til ISO 45001 og/eller OSHAS 18001.
 • Vi var med på å grunnlegge Global Elevator Safety Forum for å arbeide for en sikker og dødsfri bransje.
 • Vi har utviklet våre 10 sikkerhetsregler som gjelder for ansatte og underleverandører over hele verden. Last dem ned her.

Våre forpliktelser

 • Vi sikter på å øke andelen kvinner i ledende stillinger fra 20 % til 30 % innen 2025.
 • Vi fremmer aktivt representasjon av minoriteter i arbeidsstyrken.
 • Vi mener oppriktig at alle ulykker kan forebygges, og har som mål å redusere det totale antallet registrerbare tilfeller (TRC) med 50 % mellom 2021/22 som basisår og 2026/27.