Skip Navigation
Fallsikring

Fallsikring


Fallsikring er ment å forebygge risiko for fall fra rulletrapp eller rullende fortau. Med fremtidsrettede sikringssystemer fra TK Elevator oppnås markedets beste preventive sikkerhet. Våre fallsikringer trygger en sikker ferdsel. 

Tiden vi tilbringer på shopping- og kjøpesentrene har økt voldsomt de senere år og dette medfører at risiko for ulykker også øker. Når farefulle situasjoner i rulletrapper og rullende fortau oppstår, skyldes det som oftest ubetenksomhet eller at man ikke forstår risikoen. De mest utsatte gruppene er barn, ungdom og påvirkede personer som ikke forstår eller tenker konsekvenser av sine handlinger. 

Høyrisikoområdet er definert til øvre og nedre håndlistvendebue, avhengig av fartsretning på enheten og med risk for fall over håndlisten. Likeledes er det forbundet med stor risiko å sitte på håndlisten da man lett mister balansen og kan falle ut av rulletrappen eller rullefortauet. Andre større riskmomenter er å henge på utsiden av rulletrappen med håndgrep rundt håndlisten. Fatale fallulykker som følge av denne type aktivitet er registrert i økende takt. 

Benyttes 100% fallsikring på rulletrappen eller rullefortauet vil faren for denne type ulykker ikke oppstå da hele anlegget vil være sikret.

Ved bruk av 60% fallsikring i tilfeller hvor fallhøyden er mindre enn 3 meter i anleggets nedre ende, vil nødvendig forebygging være oppnådd med en slik løsning. 60% løsningen kan kun benyttes hvor man ikke kan falle mer enn en etasje eller max. 3 meter målt fra overkant av anleggets håndlist. 

Ved paralell oppstilling vil fallsikring ikke være nødvendig mellom enhetene såfremt de er montert inntil hverandre. Behovet vil da kun være på en ytterside pr. enhet. Likevel må alltid mellomavviser monteres.

Ved kryssoppstilling hvor anleggene monteres inntil hverandre, vil det være nødvendig med sikring på begge sider. Hodeavvisere må også monteres ved kryssende anlegg. 

Funksjonssertifiserte fallsikringer

-sikkerhet satt i høysete

Fabrikk leverte fallsikringer leveres som hel glassvegg og bygger 25 - 30 cm over håndlisten. Den vil hindre utilsiktet fall ut av rulletrappen.

Montasje av fallsikkring

Det vil ikke være mulig å henge på utsiden av håndlisten der fallsikringer monteres.

Fallsikring er lite synlig, men gir den beste sikkerhet for brukerne. Innfesting med hel skinne. (Ikke standard).

Standard innfesting av fallsikring som glassvegg ivaretar stabiliteten og sikkerheten. Her vist som 60% løsning.

Fallsikringer er konstruert og produseres ved TK Elevator's innovative rulletrapp fabrikk i Hamburg i Tyskland.

Dette ivaretar sikkerheten for at fallsikringen tåler den belastning de kan utsettes for. Det gjøres nødvendige forsterkninger i rammekonstruksjonen på rulletrappene og rullefortauene for å oppta de ekstra vektene av glassene og belastningene fallsikringene blir utsatt for.

Glassene som benyttes i fallsikringene fra fabrikk er 10 m/m herdet sikkerhetsglass. Våre fallsikringer oppfyller alle krav i sikkerhetsregler for rulletrapper og rullende fortau.

Ettermontering på eksisterende rulletrapper og rullebånd er også mulig. Det utføres beregninger som sikrer krav til styrke og innfestning.

100% løsning ettermontert på eksisterende rulletrapp. Individuell prosjekt tilpasning ivaretar optimal sikkerhet.