Skip Navigation
Service

Service


TKE Rulletrapper våre tjenester som gir merverdi

For at rulletrapper og rullende fortau til enhver tid skal fungere optimalt, må det utføres regelmessig vedlikehold og nødvendige reparasjoner. Med vårt fleksible servicetilbud kan du øke anleggets oppetid og samtidig være trygg på at du oppfyller juridiske forpliktelser, driftsansvar og standarder som NS-EN 13015.

Våre dyktige serviceteknikere har årelang erfaring samt tilgang til et globalt teknisk supportnettverk for tredjepartssystemer og fremmedanlegg.

TKE Rulletrapper ivaretar totalverdien i anleggene igjennom den fagmessige kompetansen firmaet innehar og yter sine kunder. Våre kunders trygghet ivaretas gjennom mange års virksomhet som Norges ledende rulletrappfirma. Vårt store mål er til enhver tid å yte helhetlig kvalitet for våre kunder.

Begrepet service omfatter områdene service, vedlikehold, inspeksjon og reparasjoner. En rulletrappeier kan vanskelig unnlate en slik form for sikring av driften og økonomien. Fagkyndig service forlenger anleggenes levetid og sikkerhet.

Enestående service hele døgnet

Med avdeling i Oslo, Drammen, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Ålesund, Trondheim og Tromsø, kan vi tilby alarmberedskap 24 timer i døgnet. Vi er aldri langt unna når dere trenger hjelp uansett hvor dere befinner dere. Dette betyr at vi kan reagere raskt og ivaretar sikkerheten på best mulig måte. Ved å samarbeide med oss får du:

 • Førsteklasses tilgjengelighet, effektivitet og sikkerhet
 • Skreddersydde serviceløsninger for rulletrapper og rullende fortau fra TK Elevator og fra øvrige produsenter
 • Personlig kontakt
 • Rask og profesjonell service
 • Hurtig respons

La oss få vise deg at vi er en samarbeidspartner du kan stole på.

service

Serviceløsning fra TKE Rulletrapper

Hvis driftspålitelighet, effektivitet og sikkerhet står i høysetet, velger du vår serviceløsning. Innholdet i vedlikeholdsavtalen kan tilpasses den enkelte kunde, men følgende er alltid inkludert:

 • Førsteklasses tilgjengelighet
 • Pålitelig alarmberedskap
 • Hurtig respons
 • Personlig support fra svært erfarne og dedikerte rulltrappteknikere
 • Alltid bruk av originaldeler ved vedlikeholds- og reparasjonsarbeid, eller
 • OEM-godkjente deler dersom originaldeler ikke kan fremskaffes

Det spiller ingen rolle hva slags bygg det er snakk om, hvilke eller hvor mange rulletrapper og rullende fortau du har. Sammen finner vi en løsning som er tilpasset dine behov og som sørger for at rulletrappen og rullende fortau virker som det ska

ersatz

Reservedeler og reparasjoner

Rask levering av reservedeler

Via TK Elevators globale nettverk kan vi tilby kostnadseffektive, pålitelige og energisparende løsninger som forlenger levetiden til dine rulletrapper og rullende fortau.

Med TKE Rulletrapper får du:

 • Globale løsninger og lokal rådgivning
 • Bedre tilgjengelighet takket være rask feilsøking og reparasjoner
 • Integrerte diagnosefunksjoner for kontrollsystemer fra mange ulike leverandører
 • Elektronisk reservedelskatalog for alle merker
 • Avansert data- og informasjonsforvaltning
 • Miljøvennlig og papiriløs arbeidsflyt

Bare faglig kvalifisert personell kan sikre maksimal bevaring av verdiene og størst mulig sikkerhet for rulletrapper og rullefortau. TKE Rulletrapper garanterer deg slik service. Nødvendig vedlikeholdsarbeid inklusive de sikkerhetstekniske kontrollene utført for å forebygge uhell, og alle aktuelle justeringer blir foretatt ved våre regelmessige service besøk.

Servicen omfatter bl.a.

 • Visuell kontroll av at anlegget er fullstendig, ikke har synlige skader og mangler og at det ikke finnes forurensninger, slitasje og annet som kan redusere sikkerheten.
 • Kontroll av de nødvendige overvåkings-, sikkerhets-, display- og rapportinnretninger.
 • Måling av sikkerhetsrelevante utgangsparameter.
 • Kontroll av den elektriske sikkerheten og funksjonsdyktigheten.
 • Ytterligere spesielle tekniske kontroller for det enkelte produkt i henhold til de generelt gjeldende tekniske regler.
 • Utføre smøring og fetting med spesialrelaterte produkter.
 • Punktvis serviceprogram etter produsentens anvisninger.
 • Andre kontroller som i henhold til produsenten er nødvendig.

I likhet med annet teknisk utstyr må også rulletrapper og rullefortau ha

 • faglig kvalifisert betjening
 • regelmessig kontroll fra eieren
 • regelmessig service med sikkerhetstekniske kontroller
 • raskest mulig reparasjon ved behov

Disse forholdsreglene sikrer både funksjon og driftssikkerhet, noe eieren av slike anlegg er forpliktet til i henhold til forskriftene.

Med TKE Rulletrapper's kontraktbaserte serviceprogram oppnås føljande

 • Arbeidet utføres av spesialutdannede rulletrappteknikere
 • Høy gjennomsnittlig driftprosent på over 99%
 • Hurtig fremmøte ved tilkall
 • Personlig oppfølging av faste montører som har stor kunnskap til det enkelte anlegg og den enkelt kundes behov.
 • Lagerførte deler er tilgjengelig 24 timer i døgnet
 • 25% rabatt på alle orginale TK Elevator deler
 • TK Elevator a/s er behjelpelig ved planlegging og budsjettering ved vedlikehold og modernisering av rulletrapper og rullende fortau
 • Trygghet gjennom vår sertifisering for kvalitetsikring ISO 9001:2015 og for miljø ISO 14001:2015 samt BS OHSAS 18001:2007

For ytterligere trygghet og økonomiske besparelser kan vi tilby våre kunder langtidskontrakter på service og ettersyn. Flere og flere av våre kunder har oppdaget lønnsomheten ved langtidskontrakter og benytter seg av dette tilbudet.

Vorschriften

Kvalitets- og sikkerhetsstandarder

Som rulletrapp- og rullefortaueier har du et juridisk ansvar for å forebygge farer og ulykker.

Vi i TKE Rulletrapper vet hvordan vi skal identifisere og eliminere eller redusere slike farer. En naturlig del av jobben vår er å holde oss oppdatert på relevante standarder innen produktsertifisering, sikkerhetsutstyr, ettermontering og andre konstruksjons- og installasjonsstandarder for rulletrapper og rullefortau. Deriblant:

 • NS-EN 13015 (vedlikehold)
 • NS-EN 115-1:2017 (sikkerhet for RT og RB - Del 1: utførelse og installasjon)
 • NS EN 115-2:2010
 • NS 3808:2017
 • TEK 17 § 15-13

Kontakt oss for mer informasjon. Vi står klar til å hjelpe deg.

Forebyggende vedlikehold skaper sikkerhet

Som total leverandør utfører TKE Rulletrapper naturligvis alle arbeider som kreves i rulletrapper og rullenfortau. Vi har gjennom lang erfaring valgt å sette spesielt fokus på noen enkle forbyggende tiltak for å ivareta og øke driftsikkerheten samt forebygge ulykker.

Ta kontakt med vår serviceavdeling for avtale om forbyggende vedlikehold.

Etter mange års drift vil det oppstå mye skjeggstøv og oljefilm liggende innvendig i rulletrapp- og rullefortau anleggene. Dette utgjør en brannfare som er meget viktig å forebygge. Det er ikke mye som skal til for at det kan oppstå en farlig brannsituasjon ved at en gnist eller lignende kommer i kontakt med de lett antennelige elementene. Vi anbefaler derfor at det utføres jevnlig innvendig rengjøring av anleggene. Vi rengjør anleggene for oljefilm og skjeggstøv og fjerner faren for branntilløp. Samtidig med regjøringen kontrollerer og justerer vi alle bevegelige deler, skinneganger og vendestasjoner. Som opsjon kan vi også foreta en total innvendig rengjøring som innebærer høytrykk vask av alle trinn/paletter slik at anlegget igjen vil fremstå som "nytt".

Trinn- og palettrengjøring er et viktig forebyggende tiltak for å ivareta driften og sikkerheten av anlegget. Vi tilbyr rengjøring av trinn- og paletter med spesielle rengjøringsmaskiner utviklet til dette formål. Ved å utføre trinn- og palettrengjøring allerede fra anleggene er nye vil rulletrappene og rullefortauene fremstå på langt mer innbydende måte for kunder og brukere. Ved trinn- og palettrengjøring vil man også oppnå en sikrere drift ved jevnlig vedlikehold av rillene i trinnene og palettene for stein og annet smuss som kan føre til utilsiktet stans av anleggene. Vår kam- og gulvplate rengjøringsmaskin fjerner effektivt skjemmende tyggegummirester og andre flekker fra partiene i på- og avstigningsområdene.

TKE Rulletrapper's trinn og palett rengjøringsmaskiner kan utføre rengjøring på alle fabrikater.

Effektiv rengjøring av trinn, paletter, kamplater utføres av TKE Rulletrapper's spesial rengjøringsmaskiner. Be om tilbud for avtale utført med våre rengjøringsmaskiner utviklet for markedets beste resultat. Ta kontakt med Henrik Midtskog tel: 95986155.

Det er velkjent at det kan bli glatt i rullefortauene når det er vått ute. Spesielt for anlegg plassert nære inngangspartiene vil det for personer som ferdes i rullefortauene kunne oppleves som palettene er glatte og det kan oppstå uønskede situasjoner. Brukere med vått fottøy kan miste fotfeste og falle og dette kan føre til personskade. TKE Rulletrapper har som eneste firma i Norge og som et ledd i ISO 14001:2015 for miljø, utviklet et produkt som hindrer at palettene blir glatte og at brukerne utsettes for fare.