Skip Navigation
Montasje

Montasje


Montasje

Ved tilstrekkelig bygningsmessig forberedelse kan rulletrapper og rullefortau monteres raskt og problemfritt. Rulletrappen eller rullefortauet ankommer byggeplassen normalt på trailer. Deretter løftes den av bilen for å kunne transporteres inn i bygget på ruller eller direkte montasje med kran.

Løfteutstyr

Vanligvis blir anleggene heist/hevet fra etasje til etasje ved hjelp av spesialtilpasset løfteutstyr. Nødvendige belastbare dekkehull/opphengspunkter for montasjen oppgis for hvert tilfelle på anleggstegningen.

Bukkmontasje

Hvis opphengspunkter eller dekkehull ikke kan plasseres i etasjene eller taket over der hvor rulletrappen skal monteres, kan en stabil løftebukk benyttes. Løftebukkens belastbarhet må minst ha samme kapasitet som opphengspunkter/dekkehull. Dette oppgis i hvert enkelt tilfelle.

Kranmontasje

Forefinnes det en passende åpning i taket, eller hvis anlegget monteres utendørs, monteres rulletrappen eller rullefortauet i opplagrene ved hjelp av kran.