Skip Navigation
Generelt

Generelt


Generelt

Hvilken rulletrapp eller hvilket rullefortau du skal bestemme deg for, avhenger av ditt krav til kapasitet.

Transporthastighet / -kapasitet

Vi anbefaler transporthastigheter på 0,5 m/s. Ved større løftehøyder og lengder kan hastigheter på 0,65 m/s benyttes for rulletrapper og rullefortau. Våre rulletrapper og rullefortau har en standard hastighet på 0,5 m/s. Tillatt maksimal hastighet for rulletrapper er 0,75 m/s, men det anbefales bare ved spesielle behov. For horisontale rullefortau er maksimalt tillatt hastighet 0,9 m/s. 

OBS! 

I praksis viser det at hvis hastigheten er større,nøler mange passasjerer med å benytte seg av tilbudet.

Stigning / transporthøyde

Når det gjelder stigning og transporthøyde skiller vi mellom rulletrapper og rullefortau, for rulletrapper og rullefortau for trafikkanlegg og for forretningsbygg.

 

Trafikkanlegg: 
Vanlig transporthøyde ligger mellom 4 og 15 meter, mens stigningsvinkler på 27,3° og 30° er mest brukt. Med 27,3° løper rulletrappen parallelt med de faste trappene i trafikkanlegg (etter mellomeuropeiske byggestandarder). 

Forretningsbygg: 
En stigningsvinkel på 35° gir erfaringsmessig optimal romutnyttelse, men er kun tillatt ved transporthøyder under 6 meter. Over 6 meter anbefales en stigningsvinkel på 30°. 

Hellende rullefortau i kjøpesentra kan maksimalt ha en vinkel på 12°som anbefales benyttet. For større transportlengder, for eksempel på messer og flyplasser, anbefales horisontale rullefortau med brede paletter. 

Trinn- / palettbredder 

Valg av riktige trinn- eller palettbredder er en viktig faktor i planleggingen av din transportløsning. Verken for brede eller for smale trinn / paletter skaper et passende forhold mellom plass- behov og transportkapasitet, og mellom komfort og kostnader. 

Våre rulletrapper produseres som standard med trinnbredder 800 mm eller 1000 mm (4 EK - 5 EK). Som spesialmodell kan 600 mm trinnbredde (3 EK) leveres. Brede trinn eller paletter gjør det lettere for dine kunder å komme raskt frem eller passere andre og har selfølgelig større kapasitet. 

Orinoco rullefortau med en stigningsvinkel inntil 12°produseres med en palettbredde på 800 mm eller 1000 mm. Iwalk produseres med palettbredde på 1100 m/m. For horisontale rullefortau med en stigningsvinkel på inntil 6° tilbyr vi også palettbredder på 1200 mm, 1400 mm og 1600 mm. 

Våre anlegg kan bygges for alle vanlige nettspenninger og frekvenser. Du kan undersøke normal spenning og startstrøm ved hjelp av våre spesialister på planlegging og konfigurasjon.