Skip Navigation
Byggningsmessig

Byggningsmessig


Tilrettelegging i bygningen

Med til planlegging hører også god forberedelse av montasjen. For å sikre at rulletrapper og rullende fortau kan monteres problemløst er det en del forutsetninger som på forhånd må være avklart.

Prosjekttegning

TK Elevator utarbeider tegning for god kjenning til hvert enkelt prosjekt.

Inntaksåpninger

Inntaksveien bør avklares tidligst mulig. Det letter montasjen, og unødvendige merkostnader kan utelukkes på forhånd. Bygningens sideåpninger gir vanligvis best inntaksmulighet.

Takåpninger kan også benyttes til å ta rulletrappene inn med en kraftig lastekran. Takgjennomgangenes plassering og størrelse er prosjektrelaterte. På forespørsel gir vi deg gjerne råd.

Transportmål og -veier

Vanligvis leveres rulletrapper premontert og tas komplett inn i bygget. Hvis inntaks høyden er for lav, demonterer vi balustradene før vi leverer rulletrappen.

For rulletrapper med stor transporthøyde kan det være nødvendig å montere den i deler. I så fall produserer vi på forhånd rulletrappen i ocksjoner.

Viktig er at veien til montasjestedet i bygningen er plan og uten hindringer. Innvendige dekker må kunne punktbelastes med 40 kN. Ellers må det sørges for en passende fordeling av belastningen. TK Elevator´s solide rulletrapper har stor egenvekt. En rulletrapp med eksempelvis 4 m transporthøyde og 30° stigning veier ca 7000 kg. Derfor må du undersøke om dekkene tåler rulletrappens transportvekt. Hvis ikke, må dekkene støttes opp når montasjen pågår.

Opplagring

Rulletrapper og rullende fortau plasseres på endeopplagringer som må tåle spesifikke belastninger. Gulvstatikken må tåle rulletrappens vekt inklusive 5 kN/m2 transportbelastning. Når opplagringen lages, må målene på våre montasjetegninger nøye overholdes.

Mellomopplagring

For rulletrapper med stor transporthøyde må det i likhet med lange rullefortau lages mellomopplagringer. Behovet for ekstra plass må tas med i planleggingen.

Elektrisk tilkopling

Rulletrapper og rullende fortau koples vanligvis til strømnettet direkte fra rulletrappens overdel. Elektriske kabler skal med en avstand på 450 mm legges på siden av opplagringen, og de frie kabelendene skal være 1500 mm. Ved omfattende styringer, for eksempel for trafikkanlegg, kan styreapparatet installeres i et separat rom. Kabling føres da til dette rommet. Nødvendig kabellengde fastsettes av byggherren eller annen entreprenør.

Sprinkleranlegg

I mange bygg er det påkrevd med sprinkleranlegg. Dette kan legges skjult i anleggets bunnplate hvor kun sprinklerhodene stikker synbart ut av bunnplaten. Tilføringen legges på frontsiden av øvre eller nedre rulletrapp- eller rullefortaudel.

Oljeutskiller

For rulletrapper og rullefortau med utendørs oppstilling kreves en godkjent oljeutskiller. Det må derfor lages en utsparing i rulletrappens nedre omløpsrom.

Tilsluttende rekkverk/gelender i bygningen

Der hvor det er påkrevet i på- og avstigningsområdene for rulletrapper og rullende fortau skal byggherren sette opp tilstøtende rekkverk med en fri avstand på minst 80 mm til rulltrappens bevegelige håndlist. For rulletrapper med parallell oppstilling, gjelder en minste avstand på 120 mm mellom håndlistenes ytterkanter.