Skip Navigation
Prosjektering og Planlegging

Prosjektering


Prosjektering og Planlegging

På millimeteren. Vi hjelper deg gjerne med planleggingen av dine individuelle rulletrapp- og rullefortau løsninger.

Som totalleverandør er vi behjelpelig med å rettlede og prosjektere for alle typer rulletrapper og rullende fortau i nye og eksisterende bygg. Vi har lang erfaring og innehar all nødvendig kompetanse om relevante lover og forskrifter.

Vi loser deg trygt igjennom de utallige normer og forskrifter som må følges og vi bistår gjennom hele prosjekterings- og utførelsesfasen. Som et hjelpemiddel i prosjekteringsarbeidet har vi laget en tabell skyvestav for TK Elevator's rulletrapper og rullende fortau.

Denne gir deg alle nødvendige mål og vekter i tillegg til nyttig informasjon. Ta kontakt med vår prosjekt- og salgsavdeling og be om våre skyvestaver.