Skip Navigation

Juridisk varsel

Vi informerer hermed brukeren om at eieren av denne nettsiden er TK Rulletrapper, e-post: rulletrapper@tkelevator.com, telefonnummer +47 21 97 97 00.

Ansvar

Informasjonen som TK Rulletrapper presenteres for deg på denne nettsiden er sammensatt og oppdatert periodevis. Til tross for den største omhu kan vi ikke garantere at innholdet på denne nettsiden er fri for feil. Det er ingen garanti for salgbarhet, ingen garanti for egnethet for et bestemt formål, og ingen annen garanti av noe slag, uttrykkelig eller implisitt, angående informasjonen eller noen del av denne nettsiden.

Innholdet utgjør ikke en forpliktelse eller garanti med hensyn til våre produkter, spesielt med hensyn til deres salgbarhet eller deres kontraktsmessige egnethet for et spesifikt formål. Alle fremadskuende uttalelser på vår nettside er kun basert på meninger, (foreløpige) estimater eller antakelser fra ledelsen i TK Rulletrapper. Som sådan er de utsatt for risiko og usikkerhet. TK Rulletrapper er ikke forpliktet til å oppdatere slike fremadskuende uttalelser. TK Rulletrapper forbeholder seg retten til å foreta endringer eller tillegg til informasjonen eller dataene som tilbys til enhver tid uten ytterligere varsel.

TK Rulletrapper frasier seg alt ansvar som kan oppstå på grunn av tekniske problemer eller mekaniske feil i enhetene som er produsert under tilkobling til Internett. TK Rulletrapper garanterer ikke at tilgangen til nettsiden vil være uavbrutt, heller ikke garanterer den at den er fri for feil eller kan forårsake skade.

Denne nettsiden henviser til tredjepartsleverandører, i noen tilfeller via hyperkoblinger. TK Rulletrapper har ingen innflytelse over innholdet på tredjeparts nettsider. Av denne grunn fraskriver TK Rulletrapper seg all ansvar knyttet til innholdet og personvernpraksis til tredjeparts nettsider det lenkes til. Før du bruker tredjeparts nettsider, anbefales det at du gjennomgår gjeldende vilkår og betingelser, samt personvernregler fra nevnte leverandører.

TK Rulletrapper garanterer konfidensialiteten til personopplysninger gitt av brukere og deres automatiserte behandling i samsvar med personvernforordningen. Mer informasjon om behandling av personopplysninger finnes i vår personvernerklæring.

Immaterielle rettigheter og bruksrett

Innholdet, inkludert bilder og design av TK Rulletrapper nettsiden, er underlagt opphavsrettslig vern og andre lover for beskyttelse av intellektuell eiendom. Denne nettsiden gir ikke noen lisens for å bruke intellektuell eiendom som eies av selskapene i TK Elevator-gruppen. Særlig er det ikke tillatt å kopiere, distribuere, reprodusere, overføre, behandle, modifisere, eller på annen måte bruke innholdet på denne nettsiden for kommersielle formål uten skriftlig tillatelse fra TK Rulletrapper.

Varemerker

TK Elevator selskapenes varemerker kan ikke brukes uten skriftlig tillatelse fra TK Elevator Innovation and Operations GmbH. Det samme gjelder selskapslogoer og skilt.