Skip Navigation
Northern Light - LED Design Belysning

Northern Light - LED Design Belysning


Kun fantasien setter begrensninger for våre varierte belysningskonsepter i rulletrapper og rullefortau. Dagens teknologi muliggjør det som for kort tid siden ble sett på som visjoner. Belysningskonseptet Northern Light fremhever tidsriktige detaljer i et avstemt fargespill.

TK Elevator er de første til å integrere nyvunnet LED belysningsteknikk og er i førersetet som markedsutvikler. LED designerlys i rulletrappene og rullefortauene er innovativ kvalitet som bidrar til å forsterke opplevelsene.

Sokkelbåndbelysning

Soft vekslende LED-RGB sokkelbåndbelysning leveres med hele 20 variable farger. Gjennomløpstiden på fargespillet kan tilpasses individuelle ønsker.

Sokkelbåndbelysning i kombinasjon med rustfrie sidepaneler styrker effekten og det visuelle inntrykket. Anlegg for offentlig kommunikasjon utsmykker stasjonsområdene.

Belysning under håndlister

LED belysningen muliggjør gjennomgående belysning under håndlistene og i håndlistbuene.

Kan også kombineres med sokkelbåndbelysning for eksklusiv look.

Innvendig belysning

Eksklusivitet satt i høysete. Power LED-RGB soft vekslende innvendig belysning av rammeverk. Sidekledning med sandblåst eller etset glass for spredning av lyset.

Sidekledning

Sidekledninger med LED-RGB fargespill. Kledning kan benyttes med ulike fargenøyanser av sandblåst eller etset glass som sprer lyset.

Lys over sokkelbørster

Premium White LED sokkelbåndsbelysning vil integrere rulletrappene i byggeriets øvrige belysningskoncepter, samt øge sikkerheden i påstigningsområderne.

Premium White LED sokkelbåndsbelysning vil integrere rulletrappene i byggeriets øvrige belysningskoncepter, samt øge sikkerheden i påstigningsområderne.

Illuminert sokkeldekkprofil

Illuminerte sokkeldekk- profiler. Profilene blir fra undersiden belyst med doble LED lyskilder.

Spot i bunnplate

Integrert LED spotbelysning i anleggets bunnplate. Antall og plassering leveres efter individuelle ønsker og behov.

Undersidekledning med belysning

Integrert i bunnplatekledning. LED-RGB belysningen kan inndeles i individuelle fargefelter eller som gjennomgående fargepaneler. Kan også leveres som enfarget Premium White LED belysning.

Reklame i bunnplate

TK Elevator har utviklet et spennende markedskonsept for integrert LED lysreklame i anleggenes bunnplatekledninger. Reklame kassettene laser produseres og tilpasses tekst, logo og belysningsfarge. Kassettene er utskiftbare.

Kamplatebelysning

Foruten å gi av- og påstigningsområder tilleggslys kan kamplate belysningen utformes med retningsangivelser.

Trafikklys

Lys angivelse av fartsretning. LED - indikatorer plassert lett synlig i sokkelprofilen ved påstignings området.

Gulvplater med LED trafikklys ved øvre og nedre landestasjon. Leveres med rød og grønn farge for retningsangivelse. Endrer automatisk farge etter endring av retning av trinnbanen. Øker trafikksikkerheten. Anbefales!

Trinnspaltbelysning

For ytterligere å forsterke det visuelle uttrykket av sikkerhetsmarkeringen ved av- og påstigningsområdene, leveres trinnspalt belysningen som opsjon med power LED lys i ønsket farge.