Skip Navigation

Kundeinformasjon: Koronaviruset

TK Elevator er med på den nasjonale dugnaden for å forhindre spredning av koronaviruset. Vi gjør dette ved å ta i bruk strenge interne sikkerhets- og hygienetiltak i tråd med WHOs anbefalinger og gjeldende bestemmelser fra offentlige myndigheter, i tillegg til organisasjonsmessige tiltak for å sikre god beskyttelse for våre medarbeidere.

Som en ledende tjenesteleverandør har vi samtidig et ansvar for å sikre løpende mobilitet i bygninger, spesielt for kritisk infrastruktur som helsebygg og offentlige bygg. Vi vil fortsette å gjøre alt vi kan for å sikre at alle våre tjenester forblir tilgjengelige for alle våre kunder. Vi ber likevel om forståelse for at forsinkelser kan forekomme på grunn av offentlige restriksjoner. Med rette HMS tiltak for våre medarbeidere vil vi fortsatt sikre at den daglige driften opprettholdes i thyssenkrupp.

Informasjon om service og bestillinger

 • Våre serviceteam er fortsatt på jobb med tanke på daglige service og vedlikeholdtjenester, samt feilsøking av heis- og rulletrappsystemer for å sikre at dine heiser og rulletrapper er i drift og trygge å bruke. Alle nødanropstjenester er fortsatt på plass og i full drift.
 • Vennligst fortsett med å rapportere driftsproblemer via telefon eller i henhold til individuelt avtalte prosedyrer.
 • Eksisterende og nylig mottatte reparasjonsordrer, i tillegg til ordrer i nærmeste fremtid, kan utføres som planlagt, ettersom vi har lagerført vanlige reservedeler til våre kontraktskunder.
 • Vi kommer til å informere våre kunder i karantenebygg individuelt (f.eks. for å diskutere alternativer for å sikre redning i nødsituasjoner osv.). Hvis du ikke får denne informasjonen, ber vi deg om å kontakte din respektive avdeling.
Kontaktskjema

Slik kan du støtte våre serviceteknikere nå

Sikkerhet først!

Vi ber om forståelse for at våre serviceteknikere for tiden er spesielt oppmerksomme på hygiene- og sikkerhetsforskriftene bestemt for arbeidsstedet, og bruker disse samt våre egne HMS tiltak selv. Ingen aktiviteter er så viktige at de ikke kan utføres på en trygg måte.

Arbeidsbekreftelser

Når du bekrefter arbeidsrapporter, må du være spesielt oppmerksom på håndhygiene, holde avstand og prøve å fullføre prosessen sammen med våre medarbeidere uten fysisk kontakt.

Påpek farer

Hvis du trenger våre tjenester på utsatte steder (helsefasiliteter, aldershjem osv.) ber vi om at du instruerer våre medarbeidere om nye sikkerhetsforskrifter og, ved behov, tilbyr medfølgende personer eller beskyttelsesutstyr.

Installasjoners renhet

I brukernes interesse må dere også forsikre dere om at heis- og rulletrapp systemene rengjøres omhyggelig, ikke bare inni heisene, men også knapper utenfor heisen og gelenderet på rulletrapper.

Ingen direkte kontakt

Våre teknikere er instruert om å unngå all mellommenneskelig kontakt. Vi ber dere unnskylde våre medarbeidere når de holder avstand fra dere, i tillegg til at de avstår fra å håndhilse og delta i småprat. Det er fint om dere også unngår dette.

Tusen takk!

På vegne av alle serviceteknikerne i TK Elevator takker vi dere for støtten.

Nye installasjons- og moderniseringsprosjekter

 • Nåværende og pågående installasjons- og moderniseringsprosjekter er sikret av entreprenører basert på dagens situasjon. Kundene blir varslet hvis det for eksempel oppstår leveringsforsinkelser på grunn av grensekontroller. Imidlertid ber vi deg om å informere oss dersom monteringsdatoer blir avlyst eller utsatt av kunden.
 • TK Elevator produserer de fleste rulletrappsystemene for det europeiske markedet i Europa. Selv om anleggene våre i Tyskland og Spania er tilsvarende påvirket av utfordringene som spredningen av koronaviruset medfører, gjør kollegene ved produksjonsanleggene alt de kan for å opprettholde en uhindret forsyningskjede. Leveransene fortsetter.
 • Hvis konstruksjonsanleggene overholder hygiene- og sikkerhetskravene og det ikke er fare for våre medarbeidere, blir arbeidet utført i henhold til kontrakten (i henhold til offisielle restriksjoner).
Kontaktskjema

Avdelinger, administrasjon og kundeavtaler

 • Alle avdelingene til thyssenkrupp Rulletrapper er fortsatt bemannet, men vi ber om forståelse for at uanmeldte besøk ikke er mulig og at eksterne personer ikke får komme inn.
 • For å beskytte egen helse og i tråd med anbefalinger fra offentlige myndigheter, vil våre kontormedarbeidere jobbe fra hjemmekontor så langt det er mulig. Vi har korresponderende infrastruktur for telearbeid, inkludert digitale arbeidsprosesser, som betyr at kundeservice innen salg og administrasjon er tilgjengelig uten begrensninger (unntak: faks).
 • Alle nødanropstjenester er fortsatt på plass og i full drift.
 • Du kan også motta fakturaer, arbeidsbekreftelser, osv. i digitalt format. Hvis du ennå ikke har gått over til elektronisk faktura, kan du kontakte oss (med korresponderende kunde- eller kontraktsdata) via e-post til rulletrapper@tkr.no
 • Vi tilbyr med glede digitale alternativer for konsultasjonsavtaler med våre salgsmedarbeidere. Medarbeiderne våre er godt utstyrt med tanke på digital kommunikasjon og kan organisere virtuelle møter via Skype for Business.
Kontaktskjema

Hold deg sunn og trygg!

 • Last ned: The top 10 hygiene tips