Skip Navigation
Modernisering

Modernisering


Utvid levertiden til din rulletrapp og rullebånd.

En investering i fremtiden. Rulletrapper og rullefortau fra TK Elevator er konstruert slik at de også etter årtier er pålitelige tjenere. 

Man vil sannsynligvis ikke merke hvor lenge ditt anlegg har vært i bruk, selv om utseendet kanskje kan tyde på lang tids bruk. Derfor har vi utviklet et modulært moderniseringskonsept for å oppdatere eldre anlegg når det gjelder. 

Ved hjelp av dette konseptet kan du modernisere ditt anlegg fullstendig eller bit for bit. Du vil se at det etter moderniseringen er meget godt rustet til å møte fremtidens krav. Her kan du informere deg om vårt moderniserings- konsept eller be om å få utarbeidet en individuell moderniseringspakke.

Design

High - Tech i ny drakt

Det er ikke bare smaken som endrer seg i årenes løp. Millioner av brukere setter også sine spor på overflaten. Det gjelder også de mest slitesterke materialer. For TKE Rulletrapper er det ikke noe problem, men en utfordring. Etter moderniseringen vil ditt anlegg se ut som om det nettopp er blitt levert fra fabrikken. 

 • Renovering av av- og påstigningsområder: Nye dekkplater i aluminium med ribber samt nye kamsegmenter gjør bedre inntrykk og gir større sklisikkerhet
 • Fornyelse av belysningen: Nye LED belysningskonsepter som sokkelbånd-, balustrade-, trinnspalt- og kamplatebelysning gir stor optisk virkning og bidrar til å øke sikkerheten
 • Modernisering av sokkelplatene: Komplett behandling av soklene inkl. nye dekkprofiler fjerner alle spor etter slitasje, og rulletrappen vil se ut som ny
 • Utskifting av trinnene: Nye trinn og trinnruller forbedrer synsinntrykket og kjørekomforten
 • Fornyelse av balustradene: Nytt balustradeglass og moderne håndlistprofiler får hele rulletrappen til å se lettere og mer elegant ut
 • Modernisering av utvendig panel: Fornyelse av sidepanelene gir stor optisk virkning
 • Utskifting av håndlistene: Nye håndlister forbedrer ergonomien og synsinntrykket

Sikkerhet

Klar for de neste årene

Man kan være uenig om design. Men ikke om sikkerheten. 

Derfor tilbyr vi deg innenfor rammen av vårt moderniserings- konsept en omfattende pakke for utvidelse og modernisering av ditt anleggs sikkerhetsinnretninger. Med denne pakken kan du oppdatere dine rulletrapper og rullefortau til de nyeste standarder og minimalisere den fremtidige risikoen. Dette gjelder både næringsbygg og trafikkanlegg. Vårt modulære moderniseringskonsept for dine rulletrapper og rullefortau sikkerhet omfatter bl.a. følgende: 

 • Montering av en moderne tokrets bremse: Et nytt bremsesystem inkl. alle kontrollfunksjoner sikrer bremseeffekten og øker dermed sikkerheten
 • Montering av nye sokkelbørster: Det dekker åpningen mellom trinn og sokkel optimalt
 • Oppdatering av sikkerhetskretsløpet: Kontrollsystemene for turtall, drivkjede, trinnløp og håndlist samt nye sikkerhetskontakter og dekkplatekontakter gjør anlegget betydelig sikrere
 • Bedre sikkerhet for uteanlegg: Vår effektive kamplate- og ribberørovner holder uteanlegg fri for snø og is
 • Installasjon av trinnspaltebelysning: Montering av trinnspaltebelysning gjør det sikrere og mer fristende for kundene å benytte rulletrappen
 • Oppdatering av håndlistinnføringen: Gir mer sikkerhet, funksjonalitet og en tidsmessig design

Teknikk

Mer enn en ansiktsløfting

Moderne og energibesparende drivverksystemer, tidsmessige styringselementer, innovative diagnosegrensesnitt for service- teknikerne – du bestemmer hvilket omfang moderniseringen av ditt anlegg skal ha, for eksempel: 

 • Fornyelse av trinnkjeden: En ny trinnkjede eller den moderne og smørefri økokjeden forbedrer ditt anleggs kjørekomfort, pålitelighet og miljøvennlighet
 • Fornyelse av motoren: En ny motor med drivverk eller det nye ETA-Drive er mer økonomisk og miljøvennlig
 • Modernisering av føringssystemet: Utskifting av øvre og nedre overgangsbuer forbedrer kjørekomforten og minimaliserer slitasjen
 • Utskifting av håndlistdrevet: En modernisering av hele håndlistdrivverket forbedrer synkroniseringen og øker sikkerheten og kjørekomforten
 • Modernisering av elektriske og elektroniske komponenter: Nye energisparesystemer som stjernetrekantstart, TK Elevator Energy Control og intermitterende drift virker positivt på energiforbruket
 • Fornyelse av anleggsstyringen: Med en ny styring, et nytt diagnosesystem eller fjerndiagnosesystemet (opsjon) øker du tilgjengeligheten

Vulkanisering

Håndlister

Våre rulletrapp montører besitter alle spesialkompetanse på rulletrapper og rullefortau. Som en del av våre spesialfelt er vulkanisering av nye og gamle håndlister. Vi er aktive med å tilegne oss ny kunnskap om de siste nyheter innen nye produkter og vulkaniseringsteknikk. Vårt tette samarbeid med produsentene gir oss store fortrinn til å være på høyden med utviklingen. Vi har alt nødvendig verktøy for å utføre den krevende vulkaniseringsoperasjonen slik at det beste resultat oppnås. 

Vi leverer pakkeløsninger på håndlistbytter komplett med nye glide og rullebuer. 

Ta kontakt med vår service avdeling for tilbud på utskiftning og modernisering av dine rulletrapp- og rullefortau anlegg.

(EEC) Energy Efficiency Controller

TK Elevator søker stadig nye måter for å redusere energiforbruket og samtidig bidra til et renere og bedre miljø. Med dette for øyet har TK Elevator utviklet en revolusjonerende energieffektiviserende EEC modul for rulletrapper og rullende fortau. Modulen er godkjent av ENOVA ved større moderniserings prosjekt som TKE Rulletrapperhar utført på eksisterende rulletrapp anlegg i Norge.